Federal Emergency Management Agency

Rikuperimi i Nju Jorkut nga Uragani Sandy

Main Content
Release date: 
03/22/2013
Release Number: 
192

NJU JORK – Ndihma për katastrofën tek ata që mbijetuan Uraganin Sandy në Nju Jork:

 • Më shumë se $3 miliardë në pagesa që u janë bërë mbajtësve të sigurimeve në lidhje me Programin Kombëtar të Sigurimit të Vërshimeve
 • Më shumë se $935 milionë në grante të FEMA-s, të miratuara për individët dhe familjarët e banesave
  • Pothuajse $805 milionë për ndihmë me strehimin
  • Më shumë se $130 milionë për nevoja të tjera
 • Pothuajse $1,3 miliarda në kredi të SBA-së për katastrofën, të miratuara për pronarët e shtëpive, qiraxhinjtë dhe bizneset
 • Më shumë se $740 milionë të miratuara me grante të FEMA-s në Ndihmë Publike për komunitetet dhe disa organizata jofitimprurëse që i shërbejnë publikut
 • 270.222 njerëz kontaktuan FEMA-n për ndihmë ose informacion
 • 182.005 inspektime shtëpish janë kompletuar
 • 172.589 vizita tek Qendrat e Rikuperimit ndaj Katastrofës
 • 5,6 milionë jardë kub janë hequr me mbeturina
 • Më shumë se 500 agjenci vullnetare janë përfshirë në rikuperim
 • 26 gjuhë u përdorën për ta komunikuar informacionin e ndihmës tek ata që mbijetuan katastrofën

Ata që mbijetuan katastrofën në Nju Jork kanë afat deri më 29 mars për t'u regjistruar me FEMA-n dhe për t’i kthyer aplikimet e tyre të kredive të katastrofës nga Administrata Amerikane e Biznesit të Vogël (SBA).

Last Updated: 
03/27/2013 - 15:37
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top