Federal Emergency Management Agency

30 minuta është gjithë diferenca për t’u rimëkëmbur nga Sandy

Main Content
Release date: 
01/08/2013
Release Number: 
NR-131

Aplikimi për kredi nga SBA është pjesë e rëndësishme e procesit

NEW YORK –  një gjusmë ore, të mbijetuarit nga Uragani Sandy në New York mund të ndryshojë cdo gjë për rimëkëmbjen e tyre duke aplikuar për hua nga SH.B. me interes te ulët Administrata e Bizneseve te Vogla.

Procesi nuk është i veshtirë fare. Duke plotësuar aplikicaionet për SBA (ABV) pronarët e shtëpive mund të kualifikohen  për shumë deri $200.000 për zëvendësime apo riparime te shtëpive te dëmtuara nga vërshimet. Pronarët e shtëpive apo qiraxhinjtë mund të kualifikohen deri në shumë $40.000 për zavendësim të pronës personale.

Forma kërkon emrin e të mbijetuarit, informacionin  kontakues, numrin e sigurimit social, adresen postale, adresen e objektit të dëmtuar, të ardhurat si dhe pronën, shpenzimet mujore të banimit, informat e sigurimit, borgjet dhe referencat e kredisë. Gjuha është e qartë dhe forma për aplikim nuk është e gjatë

  • Përfaqësusit e shërbimit për klient nga ABV janë në dispozicion për të dhënë apo aprovu aplikimet për kredi me interes të ulët dhe për të iu pergjegjur pyetjeve tuaja në shtetin New York/në të gjitha FEMA Qendrat e Rimëkëmbjes nga Fatkeqësia si dhe ABV Qendrave  për Rimëkëmbje të Biznesit.
    • Për të gjetur Qendrën e Fatkeqësisë më të afërt, vizitoni www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers apo, me tabletë apo celular, vizitoni m.fema.gov. Të mbijetuarit poashtu mund te dërgojnë text “DRC” apo zip kodin në numrin 43362 (4FEMA).
    •  për lokacionin më të afërt te Qendrës së Biznesit për Rimëkëmbje, vizito www.sba.gov apo thërrisni 800-659-2955 (TTY 800-877-8339.)      
  • Aplikuesit gjithashtu mund të aplikojnë nëpërmes internetit dike përdorur Format Elektronike nëpërmes faqes së sigurtë të internetit https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Për më shumë informata thërrisni Përfaqësuesit e Shërbimit për Klient për Fatkeqësi të SBA (ABV) në numrin gratis, 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Ndihma gjithashtu është në dispozicion nëpërmes email DisasterCustomerService@sba.gov apo duke vizituar www.sba.gov.

Nëse ABV aprovon aplikuesit për kredi nuk ka ndonjë obligim për të pranuar. Duke plotësuar formë, nëse tëofrohet kredi apo jo, të hap derën per ndihmë, duke perfshi gjithashtu burse federale për pronarë të shtëpive si dhe qiraxhinjtë.

Kështuqë e vlen për të dhënë disa minuta pë të siguruar një sasi më të madhe benefitesh.

Afati që skadon për të kthyer aplikimet për kredi është Janar 28.

Për më shumë nformata lidhur me Uraganin Sandy vizitoni www.fema.gov/sq/news-releases.

Last Updated: 
01/10/2013 - 08:53
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top