alert - warning

This page has not been translated into Albanian. Visit the Albanian page for resources in that language.

Lajme dhe Media: Katastrofa 4676

Deklarata për shtyp dhe Fletë të dhënash

Asnjë skedar nuk është etiketuar me këtë katastrofë.

PDF, Grafikë dhe Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Illinois; FEMA-4676-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4676-DR; Illinois as a result of a severe storm and flooding during the period of July 25-28, 2022.