Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

January 31, 2013
News Release
NJU JORK – Të mbijetuarit e Uraganit Sandy që riparojnë shtëpitë e tyre duke synuar shmangien e dëmtimeve nga stuhitë e ardhshme, mund të ndërmarrin një numër hapash për të rindërtuar ndërtesa më të forta dhe më të sigurta. Nëse ndërtoni në një zonë me rrezikshmëri të lartë përmbytjeje, mund të jetë e nevojshme të ngrini nivelin e shtëpisë suaj për të plotësuar rregulloret e ndërtimit të komunitetit tuaj për lartësinë minimale. Kjo do të shmangë dëmtimet në të ardhmen nga moti i keq. Cilat janë rregullat për lartësinë?
January 26, 2013
News Release
NEW YORK – Të mbijetuarit e Uraganit Sandy në New York kan kohë deri në ora 18.00 E Shtunë, 2 Shkurt, 2013, që të kërkojnë ndihmë në Qendrat në Queens dhe Brooklyn.Shteti New York dhe Agjensioni Federal për Menaxhim të Emergjencës me kujdes vëzhgon numrin vizitorëve në të gjitha qendrat e rimëkëmbjes. Numri i vizitoreve në këto tri qendra është zvogëluar që tregon se nevojat për informata dhe ndihmë gati se janë plotësuar. Gjer më tani më shumë se 11,000 të mbijetuar kanë vizituar të tri qendrat bashkarisht.
January 26, 2013
News Release
NJU JORK – Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave (FEMA), me kërkesë të shtetit të Nju Jorkut, ka miratuar një shtyrje 30 ditore për regjistrimin e të mbijetuarve për ndihmë federale për rast katastrofe. Afati i ri i regjistrimit për të mbijetuarit e Uraganit Sandy në Nju Jork është data 27 shkurt. FEMA ka miratuar gjithashtu edhe një shtyrje 14 ditore të Programit të Ndihmës për Strehim të Përkohshëm (TSA). Data e re e daljes për aplikantët që qëndrojnë në hotele sipas këtij programi është dita e diel, 10 shkurt.
January 25, 2013
News Release
NEW YORK –  Të mbijetuarit nga Uragani Sandy në New York  kan afat deri të Dielen me 27 Janar deri ne ora 15.00  për të vizituar Qendrën e  Fatkeqësise për Rimëkëmbje në Holy Family Roman Catholic Church, 9719 Flatlands Ave., Brooklyn, NY, 11236.
January 23, 2013
News Release
NJU JORK - Arsyet kryesore pse viktimat e Uraganit Sandy në Nju Jork nuk aplikojnë për kredi katastrofe me interes të ulët ne SHBA Administrata e Businesit te Vogel është arsyeja perse ata duhet të aplikojnë - në ose para janarit 28 afati kohor."Unë nuk kam te drejtë dhe nuk kam biznesin tim ".
January 20, 2013
News Release
NEW YORK - Qendrat e Agjencisë Federale të Menaxhimit të Urgjencës do të kthehen në orët normale operative nga 07:00 e mëngjesit deri në orën 1:00 të mëngjesit EST, shtatë ditët e javës, duke filluar te Djelen, 20 Janar, 2013Numuri i telefonit të ndihmës është 800-621-FEMA (3362) ose TTY 800-462-7585. Per 7-1-1 Relay ose Sherbime Video Relay (VRS), telefononi 800-621-3362.

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top