Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

April 4, 2013
News Release
Aprovohen $3.1 miliard dollarë në ndihmë te viktimave të Nju Jorkut nga Uragani Sandy NJU JORK - 13 prilli është afati i fundit për t'u regjistruar për të aplikuar për ndihmën federale dhe për të aplikuar për SH.B. Kreditë e fatkeqësisë për të ndihmuar Administrimin i Biznesit të Vogël në Nju Jork për të rikuperuar nga Uragani Sandy. Si regjistrimit dhe afati i aplikimit afrohet një javë nga e shtuna, më shumë se $3,1 miliardë dollarë në ndihmë të viktimave të prekura nga katastrofa.
March 27, 2013
News Release
NJU JORK – Ndihma për katastrofën tek ata që mbijetuan Uraganin Sandy në Nju Jork:
March 27, 2013
News Release
NJU JORK – Me kërkesë të shtetit të Nju Jorkut, Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave (FEMA), ka miratuar një shtyrje 15 ditore për regjistrimin e të mbijetuarve për ndihmë për rast katastrofe. Të mbijetuarit tani kanë afat deri në datë 13 prill për t'u regjistruar pranë FEMA-s dhe për të dorëzuar aplikimet e tyre për kredi pranë Administratës Amerikane të Bizneseve të Vogla (SBA).
March 26, 2013
News Release
NJU JORK – Agjencia Federale e Menaxhimit të Gjendjeve Kritike po kërkon emërime për pjesëmarrës në Këshillin e Përgatitjes së Rinisë të Agjencisë. Këshilli i Përgatitjes së Rinisë ofron një mundësi që udhëheqësit e rinj të shërbejnë si anëtarë të një këshilli kombëtar të njohur. Një e mirë tjetër është kryerja e një projekti rreth përgatitjes së rinisë, sipas dëshirës së të emëruarit.
March 21, 2013
News Release
NJU JORK – Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave, me kërkesë të shtetit të Nju Jorkut, ka miratuar një shtyrje 21 ditore të Programit të Ndihmës për Strehim të Përkohshëm (TSA), që u lejon të mbijetuarve të kualifikuar nga Uragani Sandy, të cilët nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre, të qëndrojnë në hotelet e përzgjedhura për këtë qëllim. Data e re e daljes për personat që bëjnë pjesë në programin TSA është data 14 prill 2013. FEMA po telefonon aplikantët e kualifikuar për shtyrjen për t'i njoftuar për datën e re të daljes.

Pages

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012
Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top