alert - warning

This page has not been translated into Albanian. Visit the Albanian page for resources in that language.

Wisconsin Covid-19

EM-3454-WI
alert - warning

The COVID-19 incident period ended on May 11, 2023. FEMA will continue to provide funeral assistance until Sept. 30, 2025, to those who have lost loved ones due to this pandemic.

Wisconsin

Periudha e Incidentit: Jan 20, 2020 - Maj 11, 2023

Data e Deklaratës: Mar 13, 2020

Burimet lokale

Detyrime financimi

Nëse dhe kur të miratohet ndihma financiare për këtë katastrofë natyrore, ajo do të shfaqet këtu. Informacioni përditësohet çdo orë.

Disaster Recovery Centers (DRC) List

Nothing to show.