Czy znasz te dziesięć kluczowych faktów na temat federalnej pomocy z tytułu katastrof?

Release Date Release Number
NR 015
Release Date:
Styczeń 10, 2024

CHICAGO - Mieszkańcy powiatu Cook, którzy ponieśli nieubezpieczone lub niedostatecznie ubezpieczone straty w wyniku gwałtownych burz i podtopień w dniach 17-18 września 2023 r., mogą ubiegać się o pomoc FEMA. Oto dziesięć faktów na temat pomocy, jaką może zaoferować FEMA:

 1. Składając wniosek, nie odbierzesz pieniędzy komuś innemu. FEMA rozdzieli fundusze pomiędzy wszystkich kwalifikujących się wnioskodawców, niezależnie od tego, ile osób złoży wniosek.
 2. Pomoc FEMA jest dostępna dla właścicieli i najemców, w tym właścicieli i najemców domów mobilnych.
 3. Kwalifikujący się właściciele i najemcy otrzymają pomoc FEMA w formie dotacji, które nie podlegają zwrotowi. 
 4. Jeśli ubezpieczenie jest opóźnione o 30 dni lub więcej a potrzeba pieniędzy na natychmiastową przeprowadzkę, FEMA może pomóc. W przeciwieństwie do zwykłych dotacji FEMA, ten rodzaj pomocy musi zostać zwrócony po uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczalni. 
 5. Pomoc FEMA nie podlega opodatkowaniu i nie ma wpływu na uprawnienia do świadczeń Social Security, Medicaid oraz innych świadczeń federalnych lub stanowych. 
 6. Możesz zadawać pytania i uzyskać indywidualną pomoc w ubieganiu się o wsparcie w ośrodku Disaster Recovery Center (DRC). Obecnie otwartych jest pięć ośrodków. Aby znaleźć najbliższe centrum, odwiedź stronę fema.gov/drc.
 7. Zgodnie z prawem, FEMA nie może zapewnić dotacji, jeśli jakiekolwiek inne źródło - ubezpieczenie, finansowanie społecznościowe, programy lokalne lub stanowe lub pomoc finansowa od agencji wolontariackich - pokryło już Twoje wydatki na tę samą potrzebę związaną z katastrofą. 
 8. Jeśli Twój pojazd został uszkodzony w wyniku katastrofy, możesz kwalifikować się do otrzymania środków na jego naprawę lub wymianę. 
 9. Jeśli FEMA skieruje Cię do Small Business Administration, możesz złożyć tam swój wniosek. Długoterminowe, niskooprocentowane pożyczki SBA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych są najpoważniejszym źródłem federalnych funduszy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - a złożenie wniosku pozwala FEMA oszacować Cię na okoliczność innych rodzajów pomocy. SBA może niekiedy zwiększyć kwotę pożyczki nawet o 20% wartości poniesionych strat, abyś mógł zmodyfikować swój lokal i uczynić go bezpieczniejszym. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź portal SBA.gov/disaster.
 10. Samo zgłoszenie pod numer 211 lub ubieganie się o pomoc w innej organizacji lub instytucji nie powoduje automatycznej rejestracji wnioskującego w FEMA. 

O pomoc FEMA można ubiegać się na cztery sposoby:

 • Odwiedź portal DisasterAssistance.gov.
 • Skorzystaj z aplikacji mobilnej FEMA
 • Zadzwoń na infolinię FEMA pod 800-621-3362. Dostępni są wielojęzyczni operatorzy. Jeśli korzystasz z usługi wideotransmisji, usługi telefonii z napisami lub innych, podaj FEMA swój numer w danym serwisie. 
 • Odwiedź ośrodek pomocy po katastrofie. Ośrodki te służą jako punkty kompleksowej obsługi dla poszkodowanych, potrzebujących indywidualnej pomocy. Osoby, które przeżyły katastrofę, mogą odwiedzić dowolne centrum w celu uzyskania pomocy. Aby znaleźć ich lokalizacje i aktualne godziny pracy, odwiedź portal FEMA.gov/DRC

Ponad 30 mln USD już zatwierdzono na pomoc FEMA dla poszkodowanych. Więcej informacji na temat odbudowy powiatu Cook można znaleźć w portalu www.fema.gov/disaster/4749.

                                                                                 ###                                                              

Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych jest dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego lub status ekonomiczny wnioskującego. Zasadne udogodnienia, w tym tłumaczenia pisemne i usługa tłumacza amerykańskiego języka migowego (ASL) za pośrednictwem serwisu Video Relay Service będą udostępniane dla zapewnienia skutecznej komunikacji z wnioskującymi o ograniczonej znajomości języka angielskiego, niepełnosprawnościach oraz potrzebach w zakresie dostępu i funkcjonalności. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz stał się ofiarą dyskryminacji, zadzwoń do FEMA pod bezpłatny numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z usługi wideotransmisji, telefonii z napisami lub innych, podaj FEMA swój numer w danym serwisie.

Tags:
Ostatnia aktualizacja