Mieszkańcom powiatu Cook pozostał miesiąc na złożenie wniosku o pomoc FEMA

Release Date Release Number
NR 016
Release Date:
Styczeń 10, 2024

CHICAGO - Właściciele i najemcy lokali mieszkalnych w powiecie Cook, którzy ponieśli nieubezpieczone lub niedostatecznie ubezpieczone straty w wyniku gwałtownych burz i podtopień z 17-18 września 2023 r., mają czas do piątku 9 lutego na złożenie wniosku o pomoc. Termin składania wniosków został niedawno przedłużony o trzy tygodnie, aby dać poszkodowanym mieszkańcom więcej czasu na złożenie wniosku. Zatwierdzono już ponad 31 mln USD w ramach pomocy FEMA.

Programy pomocy FEMA mają na celu zaspokojenie podstawowych, krytycznych potrzeb, takich jak bezpieczny, higieniczny i dostępny lokal mieszkalny. Pomoc obejmuje dofinansowanie wynajmu, zwrot kosztów zakwaterowania oraz pomoc w remoncie i wymianie lokalu.  Dotacje FEMA są bezzwrotne, a pomoc FEMA nie podlega opodatkowaniu i nie wpływa na uprawnienia do świadczeń Social Security, Medicaid lub innych świadczeń federalnych.

Zastosuj jeden z czterech sposobów:

  • Odwiedź portal DisasterAssistance.gov.
  • Skorzystaj z aplikacji mobilnej FEMA
  • Zadzwoń na infolinię FEMA pod numer 800-621-3362. Dostępni są wielojęzyczni operatorzy. Jeśli korzystasz z usługi wideotransmisji, usługi telefonii z napisami lub innych, podaj FEMA swój numer w danym serwisie. 
  • Odwiedź ośrodek pomocy po katastrofie (DRC). Ośrodki te służą jako punkty kompleksowej obsługi dla poszkodowanych, potrzebujących indywidualnej pomocy. Osoby poszkodowane w katastrofie mogą odwiedzić dowolny ośrodek w celu uzyskania pomocy. Aby znaleźć ich lokalizacje i aktualne godziny pracy, odwiedź FEMA.gov/DRC

Misją FEMA jest pomaganie ludności przed, w trakcie i po katastrofach. Więcej informacji na temat odbudowy w powiecie Cook można znaleźć w portalu www.fema.gov/disaster/4749

                                                                            ###                                                              

Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych jest dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego lub status ekonomiczny wnioskującego. Zasadne udogodnienia, w tym tłumaczenia pisemne i usługa tłumacza amerykańskiego języka migowego (ASL) za pośrednictwem serwisu Video Relay Service będą udostępniane dla zapewnienia skutecznej komunikacji z wnioskującymi o ograniczonej znajomości języka angielskiego, niepełnosprawnościach oraz potrzebach w zakresie dostępu i funkcjonalności. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz stał się ofiarą dyskryminacji, zadzwoń do FEMA pod bezpłatny numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z usługi wideotransmisji, telefonii z napisami lub innych, podaj FEMA swój numer w danym serwisie.

Tags:
Ostatnia aktualizacja