Zbieranie odpadów i śmieci po huraganie kwestią priorytetową dla Florydy

Release Date Release Number
R4 DR-4337-FL NR 009
Release Date:
Wrzesień 16, 2017

TALLAHASSEE, Floryda. – Na Florydzie rozpoczyna się sprzątanie po huraganie Irma, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency, FEMA) zachęca wszystkich do zapoznania się z najlepszymi metodami usuwania śmieci o odpadów z posiadłości.

Nie zwlekaj ze uprzątaniem szkód wyrządzonych przez huragan. Udokumentuj szkody zdjęciami i nagraniami wideo.

Zachować ostrożność przy sprzątaniu. Wciąż można natknąć się na zwisające linie wysokiego napięcia, zalane miejsca i inne zagrożenia. Jeżeli na prywatnej posesji znajdują się powalone drzewa i inne odpady, koniecznie spytaj swojego agenta ubezpieczeniowego, czy Twoja polisa pokrywa szkody wyrządzone przez powalone drzewa. Przy sprzątaniu miej na uwadze następujące informacje:

 • Ze względu na rozmiar ostatnich katastrofalnych wydarzeń, przez pewien ograniczony czas mieszkańcy mogą przenosić odpady i śmieci z prywatnych posiadłości na drogi publiczne, do zabrania przez lokalne władze. Usuwanie śmieci i odpadów z prywatnych posesji na ogół należy do obowiązków właściciela posiadłości, tak jak przed huraganem.
 • Składając śmieci i odpady do zabrania, kieruj się wytycznymi przedstawicieli miejscowych władz. Podziel śmieci i odpady na sześć kategorii, składając je wzdłuż krawężnika:
 • Sprzęt elektroniczny, taki jak telewizory, komputery czy telefony;
 • Duży sprzęt gospodarstwa domowego, taki jak lodówki, pralki, suszarki, kucharki czy zmywarki do naczyń.  Koniecznie zaplombuj albo zabezpiecz drzwi, aby nie można było ich otworzyć;
 • Odpady niebezpieczne, takie jak oleje, akumulatory, pestycydy, farba czy środki czyszczące. Jeżeli podejrzewasz, że materiały te zawierają farby ołowiowe, utrzymaj je w stanie wilgotnym lub zamknij w plastikowej torbie, aby farba nie przedostała się do powietrza;
 • Odpady roślinne, takie jak gałęzie drzew, liście lub rośliny;
 • Odpady budowlane, takie jak płyty gipsowo-kartonowe (drywall), tarcica, wykładzina podłogowa/dywany lub meble; oraz
 • Śmieci domowe, odpady żywnościowe, papier czy opakowania.
 • Umieść śmieci i odpady z dala od drzew, słupów czy struktur, w tym również hydrantów czy parkometrów.
 • Usuń wszystkie zniszczone powodzią materiały z domu i ułóż wzdłuż krawężnika do zbiórki.
 • Śmieci i odpady nie powinny blokować drogi.

Huragan Irma pozostawił za sobą wiele powalonych drzew, gałęzi i śmieci ze zniszczonych budynków na prywatnych i publicznych posesjach. Pracownicy zaczęli zbiórkę tonów śmieci porzuconych na ulicach, trasach szybkiego ruchu, przy krawężnikach i z prywatnych podwórek. Federalne i stanowe agencje pomocy pomogą w pokryciu kosztów usuwania takich śmieci i odpadów z miejsc publicznych.

Więcej informacji na temat likwidacji szkód spowodowanych przez huragan Irma, zob. www.fema.gov/hurricane-irma.

###

Misją FEMA jest zapewnienie wsparcia dla obywateli i osób niosących pierwszą pomoc w celu zapewnienia, że jako naród wszyscy pracujemy razem, aby rozwinąć, utrzymać i usprawnić nasze zdolności do przygotowania się na wszelkie zagrożenia, ochrony przed nimi, odpowiedniego reagowania, likwidacji szkód i łagodzenia ich skutków.

Pomoc dla ofiar klęski żywiołowej jest dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego i status ekonomiczny. Jeżeli ty lub znana ci osoba doświadczyliście dyskryminacji, proszę zadzwonić do FEMA na numer bezpłatny 800-621-FEMA (3362). Numer TTY: 800-462-7585.

Program finansowania przez FEMA tymczasowych lokali zastępczych oraz granty na pokrycie kosztów transportu publicznego, kosztów medycznych i dentystycznych oraz kosztów pogrzebu i pochówku nie wymaga ubiegania się o pożyczkę z SBA. Jednak osoby, które otrzymają wnioski o pożyczkę SBA, muszą złożyć je do specjalistów kredytowych SBA, aby kwalifikować się do pomocy, która pokrywa naprawę lub wymianę majątku osobistego, pojazdu oraz kosztów przeprowadzki i magazynowania rzeczy.

Tags:
Ostatnia aktualizacja