Pomoc federalna w Nowym Jorku nadal jest dostępna - cztery miesiące po huraganie Ida

Release Date Release Number
20
Release Date:
Styczeń 7, 2022

NOWY JORK – Minęły cztery miesiące od czasu, kiedy pozostałości huraganu Ida spowodowały uszkodzenia domów, biznesów i infrastruktury na terenie całego stanu Nowy Jork. Do tej pory FEMA, Administracja Małych Przedsiębiorstw (U.S. Small Business Administration) oraz federalny program ubezpieczenia powodziowego wypłaciły prawie pół miliarda dolarów, aby pomóc nowojorczykom stanąć na nogi i pomóc w odbudowie.

„Stajemy ramię w ramię z naszymi partnerami na szczeblu stanowym i lokalnym, w naszych społecznościach oraz z innymi partnerami federalnymi, aby kontynuować nasze prężne wysiłki odbudowy”, powiedział federalny szef koordynujący FEMA Lai Sun Yee. „Poza finansowaniem, FEMA zmobilizowała również ponad 40 centrów zarządzania kryzysowego, odwiedziła prawie 99 000 domów i rozmawiała z co najmniej 42 000 ofiarami huraganu za pośrednictwem zespołów pomocy dla ofiar klęski”.

Niemalże 40 000 nowojorczyków z Bronx, Brooklyn (Hrabstwo Kings), Queens, Staten Island (Hrabstwo Richmond) oraz hrabstw Dutchess, Nassau, Orange, Rockland, Suffolk i Westchester uzyskało zatwierdzenie wniosku o pomoc FEMA dla ofiar od czasu deklaracji klęski żywiołowej 5 września. Hrabstwo Orange zostało objęte deklaracją 1 grudnia.

Do 5 stycznia FEMA zatwierdziła 191,1 mln dolarów na wsparcie potrzeb mieszkaniowych oraz innych podstawowych potrzeb spowodowanych przez huragan w programie pomocy indywidualnej. Kwota ta obejmuje 171,9 mln dolarów zatwierdzonych na pokrycie kosztów tymczasowego zamieszkania, pomoc dla wynajmujących, remonty i naprawy domów oraz nowe miejsca zamieszkania dla kwalifikujących się ofiar huraganu, a także 19,2 mln dolarów zatwierdzonych na pomoc w zaspokojeniu innych potrzeb, aby ułatwić kwalifikującym się ofiarom huraganu opłacanie kosztów medycznych, dentystycznych i opieki nad dziećmi oraz innych niezbędnych wydatków związanych z huraganem.

Administracja Małych Przedsiębiorstw (The Small Business Administration, SBA) zatwierdziła 4010 kredytów na domy i dla przedsiębiorstw na łączną kwotę ponad 196,5 mln dolarów., aby pomóc właścicielom domów, lokatorom i biznesom stanąć na nogi po huraganie Ida. Pożyczki SBA dla ofiar katastrofy to największe źródło federalnych funduszy dla poszkodowanych. Te nisko oprocentowane pożyczki przeznaczone są nie tylko dla firm i przedsiębiorstw. Mogą się o nie ubiegać również właściciele domów i mieszkań, lokatorzy oraz niektóre organizacje non-profit dotknięte przez huragan Ida. Federalny program ubezpieczenia powodziowego FEMA wypłacił ubezpieczonym ponad 110,1 mln dolarów i rozpatrzył pozytywnie 3032 roszczenia z tytułu zniszczeń powodziowych spowodowanych przez huragan.

Chociaż rząd federalny nie może naprawić wszystkich szkód, uczestniczy w odbudowie, ponieważ likwidacja szkód po katastrofie to wysiłek całej społeczności.   Angażuje się w niego wiele podmiotów, w tym agencje lokalne i stanowe, organizacje non-profit, organizacje wolontariackie i wyznaniowe oraz sektor prywatny. FEMA kontynuuje ścisłą współpracę z wszystkimi partnerami w całej społeczności, aby mieć pewność, że ofiary klęski mają dostęp do potrzebnych środków ze wszystkich dostępnych programów, do których się kwalifikują.

Mieszkańcy Hrabstwa Orange, którzy ponieśli szkody w wyniku huraganu Ida, mogą ubiegać się o pomoc FEMA dla ofiar klęski do poniedziałku 31 stycznia.

Termin składania wniosków dla mieszkańców Bronx, Brooklyn (Hrabstwo Kings), Queens, Staten Island (Hrabstwo Richmond) oraz hrabstw Dutchess, Nassau, Rockland, Suffolk i Westchester upłynął 4 stycznia. Osoby z tych dziewięciu hrabstw mają jednak 60-dniowy okres prolongaty, kiedy nadal mogą złożyć spóźniony wniosek. Składając spóźniony wniosek wnioskodawca musi dołączyć pismo do FEMA, usprawiedliwiające złożenie wniosku w obowiązującym terminie.

Osoby ubiegające się o pomoc FEMA mogą odwiedzić stronę DisasterAssistance.gov, skorzystać z aplikacji mobilnej FEMA lub zadzwonić na gorącą linię FEMA, tel. 800-621-3362. Osoby korzystające z usługi „video relay service” (VRS), telefonów z wyświetlanym tekstem (captioned telephone service) lub podobnych powinny podać FEMA numer odpowiedniego usługodawcy. Operatorzy dostępni są codziennie w godzinach od 7:00 do 23:00. Aby uzyskać pomoc w języku hiszpańskim, proszę nacisnąć 2. Aby połączyć się z tłumaczem w swoim języku, proszę nacisnąć 3.

Ubieganie się po pożyczkę SBA daje pewność, że pozostaną dostępne wszystkie opcje pomocy dla poszkodowanych. Osoby niekwalifikujące się do pożyczki SBA mogą uzyskać ofertę dodatkowej pomocy FEMA.

Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek online poprzez bezpieczną stronę internetową SBA DisasterLoanAssistance.sba.gov lub zadzwonić do działu obsługi klienta SBA, tel. 800-659-2955. Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą zadzwonić pod numer 800-877-8339. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres email DisasterCustomerService@SBA.gov.

Tags:
Ostatnia aktualizacja