279 milionów USD w funduszach federalnych zasila stan Nowy Jork dwa miesiące po przejściu huraganu Ida

Release Date Release Number
018
Release Date:
Listopad 8, 2021

NOWY JORK – Kiedy huragan Ida uderzył w region północno-wschodni, Nowojorczyków zdumiał jego impet. Wody powodziowe zalały stacje nowojorskiego metra, obróciły ulice w rzeki i sprawiły, że pewne odcinki drogi ekspresowej Brooklyn-Queens stały się nieprzejezdne.

W wyniku huraganu opady deszczu na niektóre części miasta wyniosły 7,5 centymetra na godzinę. Kiedy huragan zmienił kierunek i popędził w stronę południowej części stanu Nowy Jork i dalej, do przyległych hrabstw, zniszczył domy, firmy i podstawowy sprzęt.

Ostatnia wielka nawałnica w Nowym Jorku uświadomiła mieszkańcom, że starzejące się kanały ściekowe oraz infrastruktura wód opadowych nie miała szans w starciu z furią huraganu Ida. Ponadto, wzmogła i tak już rosnące obawy dotyczące zmian klimatycznych oraz jej wpływu na Nowojorczyków. Komunikaty prasowe i posty w mediach społecznościowych ujawniły narastające zmęczenie potęgą i wzrastającą częstotliwością niszczycielskich nawałnic. 

Niemniej jednak, urzędnicy stanowi, federalni i lokalni szybko połączyli siły w celu uruchomienia zdecydowanych wysiłków na rzecz odbudowy.

Z dniem 8 listopada agencja FEMA wraz z Agencją ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA) zatwierdziły 279,9 miliona USD w federalnych funduszach pomocy dla Nowojorczyków, dotkniętych skutkami huraganu. Urzędnicy prowadzący działania związane z klęską żywiołową postawili sobie za najważniejszy nieść pomoc najbardziej potrzebującym grupom osób - tym, którzy pozostają w cieniu.

W ciągu dwóch miesięcy od czasu, gdy 1 września huragan Ida dotarł do wybrzeża, liderzy społeczności połączyli siły z organizacjami ochotniczymi i non-profit, Nowojorskim Biurem ds. Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanu Nowy Jork, realizując ambitną strategię niesienia pomocy Nowojorczykom. Ich skoordynowane wysiłki objęły naprawy domostw w dotkniętych rejonach i zapewnienie ocalałym zakwaterowania, pomocy finansowej na potrzeby tymczasowych opłat za wynajem, zasiłków dla bezrobotnych oraz pomocy w formie żywności, opieki zdrowotnej, pomocy prawnej oraz w zakresie zdrowia psychicznego.

Nowojorczykom przyznano ponad 142,1 miliona USD w formie pomocy od FEMA, w tym 129 milionów na pomoc w zakwaterowaniu i 13,1 miliona w ramach pomocy programu FEMA na zaspokojenie innych potrzeb.

Gubernator stanu Nowy Jork, Kathy Hochul oraz burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio, ustanowili poprzez Urząd ds. Nowych Amerykanów fundusz w wysokości 27 milionów USD dla osób niezarejestrowanych, które nie kwalifikują się do indywidualnej pomocy ze strony FEMA. Specjaliści w Urzędzie dla Nowych Amerykanów rozmawiają w ponad 200 różnych językach.

Agencja ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA), z której płyną największe środki na pokrycie szkód z powodu klęski żywiołowej dla właścicieli domostw, najemców, firm i niektórych organizacji non-profit, zatwierdziła pomoc w wysokości 137,7 miliona USD w formie pożyczek na odbudowę domów i firm dla osób ocalałych po przejściu huraganu Ida, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Prezydent Biden, w ramach deklaracji poważnej klęski żywiołowej, zatwierdził 5 września mieszkańców hrabstw Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk i Westchester jako uprawnionych do ubiegania się o pomoc z programu FEMA dla osób indywidualnych i rodzin.  Program zapewnia pomoc finansową oraz bezpośrednie usługi kwalifikującym się właścicielom domostw i najemcom, którzy ponoszą wydatki niepokryte z ubezpieczenia lub niedoubezpieczone oraz mają poważne potrzeby, bezpośrednio wynikłe z tytułu huraganu.

Stanowi Nowy Jork oraz agencji FEMA nie jest obcy wspólny wysiłek. Huragany i powodzie, które miały miejsce w kilku ubiegłych latach znacząco umniejszyły możliwości stanu w zakresie niesienia pomocy finansowej na potrzeby odbudowy, zgodnie z wcześniejszą prośbą gubernator Hochul o deklarację pomocy federalnej w obliczu nadejścia huraganu Ida. W rezultacie doszło do bliższej współpracy pomiędzy partnerami federalnymi i stanowymi.

Natychmiast po ogłoszeniu klęski federalnej, FEMA wprowadziła pierwszą grupę licząca blisko 400 pracowników do Nowego Jorku, w celu niesienia pomocy w wysiłkach na rzecz odbudowy. Dodatkowy personel wspierał ich działania zdalnie. W ostatnich tygodniach agencja federalna zaczęła uzupełniać swój personel, zatrudniając Nowojorczyków do pracy tymczasowych.

„FEMA angażuje się w niesienie pomocy mieszkańcom południowej części stanu Nowy Jork w pracach sprzątania i napraw uszkodzeń spowodowanych huraganem Ida”, powiedziała Lai Sun Yee, przewodząca działaniom federalnym. „Kontynuujemy prace we współpracy z kierownikami ds. zarządzania kryzysowego w stanie Nowy Jork, w mieście Nowy Jork oraz z innymi lokalnymi kierownikami, pomagając społecznościom w odbudowie i rozwiązując niektóre z najbardziej wyjątkowych wyzwań, z jakimi mamy tutaj do czynienia”.  

Miasto Nowy Jork to największy obszar miejski w kraju, o najbardziej zróżnicowanym środowisku na świecie. W ramach zaangażowania FEMA na rzecz zapewnienia równości w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym osobom ocalałym i społecznościom w Nowym Jorku, tłumaczenia pisemne agencji umożliwiły przekaz w 25 różnych językach, m.in. w arabskim, bengalskim, chińskim uproszczonym, gudżarati, kirundi, swahili, tagalskim i jidysz. Usługi tłumaczeń telefonicznych FEMA obejmują 117 języków.

FEMA zapewnia równość na wiele innych sposobów. Wszystkie osoby ocalałe w stanie Nowy Jork, łącznie z osobami niepełnosprawnymi oraz z tymi, które mają potrzeby w zakresie dostępu i funkcjonalności, mają równy dostęp do informacji i ubiegania się o pomoc z programów obejmujących klęski żywiołowe. FEMA otworzyła centra reagowania kryzysowego w dotkniętych hrabstwach, gdzie mieszkańcy mogą spotkać się z personelem FEMA i przedstawicielami innych federalnych oraz stanowych agencji, i uzyskać informacje w różnej formie, np. alfabetem Braille’a, pisane dużą czcionką, czy w wersji audio lub elektronicznej. Mobilne centra kryzysowe odwiedzają społeczności, zespoły pomocy dla osób ocalałych zapukały już do ponad 87 tysięcy drzwi osób i rodzin ocalałych w rejonie, pomagając w składaniu wniosków i udzielając informacji na temat programów.

W miarę jak Nowojorczycy pracują nad naprawą uszkodzeń z powodu intensywnych deszczów i powodzi w wyniku działania huraganu Ida, równie ważne jest przygotowanie domów i firm na przyszłe klęski żywiołowe. W związku z tym, FEMA edukuje mieszkańców w rejonach podatnych na powódź w zakresie napraw domów i lepszej ochrony przed następną klęską żywiołową. Specjaliści w zakresie łagodzenia zagrożeń odwiedzają sklepy budowlane w dotkniętych obszarach i udzielają porad dotyczących samodzielnych prac budowlanych oraz technik w zakresie budowy domów odpornych na zagrożenia.

Podczas, gdy trwają postępy w wysiłkach na rzecz odbudowy, z wczesnym nastawieniem na niesienie pomocy osobom i rodzinom, równolegle do tych działań program pomocy publicznej FEMA, największe źródło pomocy dla podstawowych agencji rządowych, instytucji publicznych i niektórych prywatnych organizacji non-profit, takich jak kościoły, zaczyna nabierać kształtu.

W ramach deklaracji klęski federalnej hrabstwa kwalifikujące się do pomocy publicznej, to: Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan i Westchester.

Program współdzielenia kosztów zapewnia dotacje dla kwalifikujących się wnioskodawców w hrabstwach, którym przyznano opiekę publiczną, na pokrycie uzasadnionych kosztów w zakresie usuwania szczątków, wdrażania środków ochrony w sytuacji zagrożenia i stałych prac na rzecz naprawy lub wymiany uszkodzonych przez huragan obiektów. Z dniem 8 listopada około 197 wnioskodawców zakwalifikowało się do składania projektów, które mogą przywrócić uszkodzone obiekty do stanu sprzed klęski żywiołowej, łącznie z wymaganym federalnymi przepisami prawnymi kodeksami i normami.

Aby uzyskać informacje o najnowszych działaniach związanych z odbudową po przejściu huraganu Ida, wejdź na stronę www.fema.gov/disaster/4615. Śledź nas na Twitterze pod adresem twitter.com/femaregion2 i facebook.com/fema.

Tags:
Ostatnia aktualizacja