Jeśli ubezpieczenie nie pokryje Twojej szkody, mogą pomóc inne źródła

Release Date Release Number
010
Release Date:
Październik 7, 2021

NOWY JORK - Wielu Nowojorczyków, którzy ucierpieli z powodu uderzenia huraganu Ida, jest ubezpieczonych na tę okoliczność. Ale nawet najlepsze ubezpieczenie może nie zaspokoić wszystkich potrzeb, dlatego dostępne są programy stanowe, federalne i nonprofit.

FEMA może wysłać do Ciebie pismo informujące o tym, że nie kwalifikujesz się do pomocy federalnej z tytułu klęski żywiołowej lub proszące o podanie dodatkowych informacji.

FEMA oferuje pomoc osobom wnioskującym w sprawie wydatków objętych ubezpieczeniem lub niedoubezpieczonych, związanych z klęską żywiołową oraz będących w poważnych potrzebach. Osoby wnioskujące powinny poinformować FEMA o wszystkich dostępnych dla nich ubezpieczeniach, obejmujących m.in. ubezpieczenie od zalania, właściciela domu, pojazdu, domu mobilnego, ubezpieczenie medyczne, pogrzebowe itd.

Ubezpieczone osoby wnioskujące muszą przedstawić dokumentację, która potwierdzi ich odszkodowanie lub świadczenia z tytułu ubezpieczenia, zanim FEMA rozpatrzy ich kwalifikowalność do kategorii pomocy, jaką mogą otrzymać z tytułu ubezpieczenia.

Przyczyny otrzymania pisma rozstrzygającego od FEMA mogą być następujące:

  • Miejsce zamieszkania nie zostało zweryfikowane;
  • Nie zweryfikowano własności uszkodzonej posiadłości;
  • Nie zweryfikowano dowodu tożsamości;
  • FEMA nie otrzymała dokumentów o rozliczeniu z tytułu odszkodowania.

Należy uważnie przeczytać pismo, aby podać wszystkie informacje lub dokumenty, o które prosi FEMA.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pisma lub decyzji wydanej przez FEMA, dzwoniąc na infolinię FEMA pod numer 800-621-3362 (711/VRS) przygotuj numer rejestracji w FEMA. Linie są czynne od 8:00 do 19:00 siedem dni w tygodniu, a operatorzy mogą Cię połączyć ze specjalistą mówiącym w Twoim języku. Jeśli korzystasz z usługi transmisji tekstu takiej jak transmisja tekstu wideo, telefonii z napisami lub innej, podaj agencji FEMA numer dla tej usługi.

W ramach prawa federalnego FEMA nie może powielać wypłat dla osób lub gospodarstw domowych za szkody objęte ubezpieczeniem.

W razie posiadania ubezpieczenia należy się skontaktować z firmą ubezpieczeniową, aby natychmiast złożyć wniosek i poprosić o dokumenty dotyczące posiadanego ubezpieczenia, świadczeń i odszkodowań, dokumenty dokładnie wyszczególniające zakres pokrycia ubezpieczeniowego i kwoty wypłat. Następnie należy wysłać te informacje pocztą na adres FEMA, Individuals & Households Program, National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-7055 lub faksem na numer 800-827-8112. Na wszystkich dokumentach należy wpisać swój numer rejestracji w FEMA.

Od decyzji FEMA można się odwołać w ciągu 60 dni od daty wystawienia pisma przez FEMA. Wytyczne dotyczące odwołań podano w tym piśmie od FEMA.

Jeśli otrzymałeś już pożyczkę od Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA) powinieneś odesłać wypełniony wniosek. Jest to konieczny krok, aby móc się ubiegać o inne formy pomocy z tytułu klęski żywiołowej. Możesz złożyć wniosek do SBA na stronie https://DisasterLoanAssistance.sba.gov lub zadzwonić do centrum obsługi klienta SBA pod numer 800-659-2955, aby uzyskać więcej informacji. Możesz również udać się osobiście do Centrum Reagowania Kryzysowego (DRC). Listę centrów znajdziesz tutaj: DRC Locator (fema.gov).

Ostateczny termin składania wniosków do FEMA o pomoc z tytułu klęski żywiołowej upływa w niedzielę, 5 grudnia.

Więcej informacji dotyczących wymogów ubezpieczenia od zalania dla osób otrzymujących pomoc federalną z tytułu klęski żywiołowej znajdziesz pod adresem https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-05/FloodInsuranceRequirements-080119.pdf. Więcej zasobów internetowych oraz ulotek FEMA do pobrania znajdziesz na stronie DisasterAssistance.gov, kliknij „Information”.

Namiary na agencje wspierające szczególne potrzeby społeczne można uzyskać pod adresem https://www.211nys.org/contact-us lub dzwoniąc na numer 211. Mieszkańcy Nowego Jorku dzwonią pod numer 311.

Amerykański Departament Zdrowia i Usług Społecznych Administracja ds. Nadużyć Substancji i Zdrowia Psychicznego uruchomiła infolinię Disaster Distress. Ta darmowa, wielojęzyczna, wspierająca sytuacje kryzysowe linia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod numerem 800-985-5990 dla osób ocalałych po klęsce żywiołowej, które doznały stresu emocjonalnego. Użytkownicy amerykańskiego języka migowego mogą się kontaktować za pomocą wideofonu pod numerem 800-985-5990 lub wybierając opcję „ASL Now” z prawej strony witryny internetowej pod adresem Disaster Distress Helpline-ASL Now

Aby się dowiedzieć o najnowszych działaniach związanych z odbudową po przejściu huraganu Ida, wejdź na stronę www.fema.gov/disaster/4615. Obserwuj nas na Twitterze pod adresem twitter.com/femaregion2 i www.facebook.com/fema.

Tags:
Ostatnia aktualizacja