DRC otwiera się w hrabstwie Union

Release Date Release Number
NR 021
Release Date:
Październik 5, 2021

Trenton, N.J. – Dzisiaj, 5 października otwarto Centrum Reagowania Kryzysowego w hrabstwie Union w celu niesienia pomocy mieszkańcom z New Jersey dotkniętych skutkami przejścia huraganu Ida. 

Przedstawiciele FEMA i Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA) są dostępni w ośrodkach, wyjaśniając programy pomocy w ramach klęski żywiołowej, odpowiadając na pytania dotyczące korespondencji i zapewniając literaturę dotyczącą napraw i odbudowy, mających na celu zwiększenie odporności domów na klęski żywiołowe.

DRC mieści się w:

Cranford Community Center, 220 Walnut Ave, Cranford, N.J. 07016

Godziny pracy:  Poniedziałek - piątek od 8:00 do 17:00 czasu ET

Sobota od 9:00 do 17:00

Niedziela nieczynne

Aby złagodzić ryzyko zachorowania na COVID-19 przenoszonego w kontaktach osobistych, należy nosić maskę lub zakrywać twarz podczas wejścia. Dostępny jest środek do dezynfekcji rąk dla osób ocalałych i personelu.

Stanowiska do obsługi są oddalone od siebie o metr osiemdziesiąt, aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony osób ocalałych i personelu.

FEMA zapewnia, że wspólne obszary są regularnie sprzątane, a stanowiska są odkażane po każdej osobie odwiedzającej.

O pomoc w związku z kataklizmem mogą się ubiegać osoby z hrabstw Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union i Warren. Aby znaleźć DRC w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, kliknij w link fema.gov/drc.

Oprócz kontaktu internetowego lub telefonicznego osoby ocalałe mogą zadawać pytania lub zasięgać informacji osobiście w DRC. Osoby ocalałe mogą osobiście składać wizyty w placówkach DRC podając swoją najbliższą lokalizację przez aplikację FEMA.  W celu pobrania aplikacji FEMA, odwiedź sklep Apple Store lub Google Play.

Jeśli posiadasz ubezpieczenie domu lub ubezpieczenie lokatora, powinieneś jak najszybciej złożyć wniosek. Zgodnie z prawem, FEMA nie może duplikować świadczeń za poniesione straty pokryte z ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia lub niedoubezpieczenia można się ubiegać o pomoc federalną.

Najszybciej i najłatwiej można złożyć wniosek na stronie disasterassistance.gov.

Nie ma możliwości złożenia wniosku online, zadzwoń pod nr 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Bezpłatne numery telefonów są czynne całą dobę, siedem dni w tygodniu. Jeśli korzystasz z usługi transmisji tekstu, takiej jak transmisja tekstu wideo (VRS), telefonii z napisami lub innej, podaj agencji FEMA numer dla tej usługi.

Składając wniosek o pomoc, przygotuj następujące informacje:

  • Aktualny numer telefonu pod jakim można się z Tobą skontaktować
  • Swój adres w czasie wybuchu katastrofy oraz adres obecnego pobytu
  • Swój numer ubezpieczenia społecznego
  • Ogólny spis strat i szkód
  • Jeśli posiadasz ubezpieczenie, podaj numer polisy lub nazwisko agenta i/lub nazwę firmy ubezpieczeniowej

Pomoc w ramach klęski żywiołowej może obejmować pomoc finansową na naprawę domostw wraz z innymi programami pomocy rodzinie w odbudowie po skutkach zdarzenia.

Najnowsze informacje znajdziesz pod adresem fema.gov/disaster/4614. Śledź konto FEMA Region 2 na Twitterze pod adresem twitter.com/FEMAregion2.

Tags:
Ostatnia aktualizacja Październik 7, 2021