U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

Dziewięć Dodatkowych Hrabstw Na Florydzie Wyznaczonych do Indywidualnego Wsparcia

Release Date Release Number
R4 DR-4337-FL NR 006
Release Date:
September 14, 2017

ATLANTA - Właściciele domów, wynajmujący i właściciele biznesów zamieszkujący w  hrabstwach Alachua, Baker, Bradford, Columbia, Gilchrist, Levy, Nassau, Suwannee i Union  mogą teraz ubiegać się o federalną pomoc  dla nieubezpieczonych i niedoubezpieczonych  na szkody i straty powstałe w wyniku huraganu Irma.  Hrabstwa Brevard, Broward, Charlotte, Citrus, Collier, Clay, DeSoto, Duval, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lake  Lee, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, St. Johns, St. Lucie, Seminole, Sumter i hrabstwo Volusia  były już wcześniej  wyznaczone do Indywidualnego Wsparcia, zwiększając całkowitą  liczbę do 46 hrabstw.

Aby zakwalifikować się do pomocy federalnej z ramienia Indywidualnego  Programu Wsparcia FEMA, szkody sztormowe i straty w wyniku  huraganu i powodzi, musiały nastąpić  w wyniku Huraganu Irma, poczynając od 4 Września.

Zarejestruj się z FEMA jak najszybciej. Jeśli wstępnie jesteś już zarejestrowany-a  z FEMA, nie musisz  rejestrować się  ponownie. Jeśli masz telefon i/lub internet, możesz zarejestrować się:

    • Przez Internet  DisasterAssistance.gov, lub

    • Poprzez FEMA Mobile App, lub

    • Dzwoniąc  pod 800-621-3362 (FEMA). Wnioskodawcy, którzy korzystaja z  711 lub tlumacza 

      Video, moga również zadzwonic pod  800-621-3362. Osoby z ubytkiem słuchu, niedosłyszące/wadą

       Wymowy, używajace TTY mogą dzwonić pod numer 800-462-7585   

   • Bezpłatne numery telefoniczne są czynne od 7 rano do 11 wieczorem ET, siedem dni w tygodniu.

   • Wielojęzyczni operatorzy też  są dostępni.Naciśnij 2 dla języka hiszpańskiego i naciśnij 3 dla

      innych języków

Nie zniechęcaj się,  jeśli nie masz dostępu do telefonu lub internetu. Specjaliści od  Pomocy Ocalałym z Klęski pojawią się wkrótce w społecznościach lokalnych pomagając  ludziom w  rejestracji po pomoc.

Pomoc dla uprawnionych może obejmować dotacje do mieszkań tymczasowych i  napraw domowych oraz  dla innych potrzeb związanych z klęska, np. wydatkow medycznych i dentystycznych  lub kosztu pogrzebu i pochówku.

Także długoterminowe, niskooprocentowane pożyczki z tytulu klęski żywiołowej udostępnione przez Amerykańską Administrację Małych Przedsiębiorstw (SBA) mogą być dostępne na pokrycie strat nie  zrekompensowanych w pełni  przez zakłady ubezpieczeń i nie stanowią one  powielania  korzyści płynących  z innych  agencji i organizacji.

Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową aby złożyć reklamacje  ubezpieczeniowe. FEMA nie powiela  płatności reklamacji ubezpieczeniowych. Jednakże, nadal możesz  otrzymywać pomoc po uregulowaniu reklamacji ubezpieczeniowych.

10 Września, Floryda została objęta główną deklaracją klęski żywiołowej  dla Indydualnego Wsparcia  dla harbstw Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pinellas, oraz Sarasota . Wszystkie 67 hrabstw Florydy zostało objęte Programem Pomocy Publicznej , (Program Kategorie A-G), w tym również bezpośredniej pomocy federalnej.

11 Września, Do Indywidalnego Wsparcia dodano hrabstwa , Broward, Clay, Duval, Flagler, Palm Beach, Putnam, and St. Johns.

13 Września Do Indywidualnego Wsparcia dodano hrabstwa , Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Polk, St. Lucie,  Seminole, Sumter, and Volusia.

14 Września Do Indywidualnego Wsparcia dodano hrabstwa , Alachua, Baker, Bradford, Columbia, Gilchrist, Levy, Nassau, Suwannee and Union.

 

###

 

Misją FEMA  jest wspieranie naszych obywateli i pierwszych respondentów aby  zapewnić, że jako naród mamy pracować razem, aby zbudować, utrzymać i poprawić nasze zdolności do przygotowania, ochrony przed, odpowiadanie na, odbudowa z  i łagodzenie wszelkich zagrożeń

Pomoc w odbudowie bo klęsce żywiołowej  jest dostępna bez względu na  rasę, kolor, religię, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość Angielskiego lub status ekonomiczny. Jeśli Ty lub osoba którą znasz została dyskryminowana , zadzwoń do FEMA pod bezpłatny numer  800-621-FEMA (3362). Dla użytkowników TTY numer 800-462-7585.

 

Tymczasowa pomoc mieszkaniowa FEMA oraz dotacje na wydatki związane z transportem publicznym,wydatki medyczne i stomatologiczne czy też  koszty pogrzebu i pochówku, nie wymaga ubiegania sie o pożyczkę SBA.Jednakże osoby ,które otrzymują wnioski o pożyczke SBA muszą je złożyć urzędnikom  ds. Pożyczek SBA aby kwalifikować się do pomocy obejmującej rzeczy osobiste,naprawę i/lub wymianę pojazdu oraz koszty przemieszczenia i składowania.

Tags:
Ostatnia aktualizacja March 18, 2021