Main Content

News Releases

04/05/2013
TRENTON, N.J.-- Godziny pracy centrum pomocy ofiarom katastrof w New Jersey, od poniedziałku 8 kwietnia, otwarte teraz będą w godzinach od 9:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku. Godziny pracy w...
04/03/2013
TRENTON, N.J. -- Wymiana utraconych lub uszkodzonych dokumentów jest ważnym krokiem w usuwaniu zniszczeń spowodowanych przez huragan Sandy. Wydawałoby się, że zadanie jest trudne, ale z przyjemnością...
03/29/2013
TRENTON, NJ – Osoby, które poniosły szkody w wyniku huraganu Sandy mogą obecnie rejestrować się do 1 maja w celu uzyskania pomocy Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (ang. Federal Emergency...
03/28/2013
TRENTON, N.J. — Poszkodowani przez huragan Sandy w stanie New Jersey, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o niskooprocentowaną pożyczkę celową z Urzędu ds. drobnej przedsiębiorczości (SBA), mogą...
03/27/2013
NOWY JORK – Na prośbę władz stanu Nowy Jork, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego zatwierdziła 15-dniowe wydłużenie terminu rejestracji wniosków o pomoc federalną dla ofiar huraganu Sandy....
03/27/2013
TRENTON, N.J. -- Pomoc dla ofiar huraganu Sandy w New Jersey w danych liczbowych na dzień 25. marca: 3 mld dolarów: suma wypłaconych dotychczas odszkodowań w ramach Narodowego Programu Ubezpieczenia...
03/26/2013
NEW YORK – Federal Emergency Management Agency (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego) poszukuje kandydatów na członków Youth Preparedness Council. Youth Preparedness Council daje młodym liderom...
03/26/2013
  Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, jej partnerzy federalni, władze stanu i władze lokalne oraz organizacje społeczne pracują usilnie nad tym, by nieść pomoc nowojorczykom poszkodowanym...
03/26/2013
FEMA i Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) Oficjalna deklaracja stanu klęski żywiołowej umożliwia agencji FEMA uruchomienie programu grantów z przeznaczeniem na długoterminowe eliminowanie...
03/25/2013
    Program pomocy indywidualnej Program pomocy indywidualnej FEMA zapewnia wsparcie finansowe lub bezpośrednią pomoc osobom, które mają poważne potrzeby i wydatki związane z klęską żywiołową i nie...