Main Content

News Releases

06/11/2013
AURORA, stan Illinois –Rodziny w stanie Illinois, które otrzymują obecnie pomoc od FEMA w celu ponownej certyfikacji do uzyskania nieprzerwanej pomocy przy opłacaniu czynszu w związku z gwałtownymi...
05/24/2013
TRENTON, N.J. --  Po zniszczeniach spowodowanych przez wyjątkowo silny huragan Sandy, Federalne Centrum Zarządzania Kryzysowego (FEMA) wprowadziła program, którego celem jest uświadamianie dzieciom...
05/24/2013
  NEW YORK – Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, na wniosek władz stanu Nowy Jork, zgodziła się wydłużyć o 39 dni program finansowania tymczasowych lokali zastępczych (TSA). Dzięki programowi...
05/24/2013
 TRENTON, N.J.  -- W związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez huragan Sandy, Federalne Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło skoordynowane wysiłki, aby w dotkniętych zniszczeniami okręgach New...
05/17/2013
TRENTON, N.J. -- Naprawa lub odbudowa domu zniszczonego przez huragan Sandy może być skomplikowanym i kosztownym procesem. W procesie likwidacji szkód bardzo duże znaczenie ma dokładne zbadanie domu...
05/14/2013
03/26/2013     Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, jej partnerzy federalni, władze stanu i władze lokalne oraz organizacje społeczne pracują usilnie nad tym, by nieść pomoc...
05/14/2013
  03/26/2013     FEMA i Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) Oficjalna deklaracja stanu klęski żywiołowej umożliwia agencji FEMA uruchomienie programu grantów z przeznaczeniem na...
05/14/2013
  03/25/2013         Program pomocy indywidualnej Program pomocy indywidualnej FEMA zapewnia wsparcie finansowe lub bezpośrednią pomoc osobom, które mają poważne potrzeby i wydatki...
05/14/2013
TRENTON, N.J.--Niedługo po przejściu huraganu Sandy do New Jersey przyjechały z pomocą grupy ochotników. Pół roku później faza reakcji na katastrofę została zakończona, ale woluntariusze nadal...
05/13/2013
    Wydział Spraw Zewnętrznych FEMA, huragan Sandy, Nowy Jork   Ważne jest, aby po katastrofie wspólnoty nie tylko odbudowywały zniszczone obiekty, ale także aby nowe budynki były bezpieczniejsze i...