Main Content

News Releases

03/14/2013
TRENTON, N.J.-- Osoby odpowiedzialne za niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych zachęcają do mądrego korzystania z przyznawanych federalnych dotacji. Po wypłaceniu funduszy poprzez ich...
03/13/2013
TRENTON, N.J. -- Emeryci w stanie New Jersey, którzy ucierpieli w wyniku huraganu Sandy musza uważać na oszustów podających się za przedstawicieli Federal Emergency Management Agency (Federalnej...
03/12/2013
TRENTON, N.J. – Pomoc dla ofiar huraganu Sandy w New Jersey w danych liczbowych na dzień 11. marca: 2,7 mld dolarów: suma wypłaconych dotychczas odszkodowań w ramach Narodowego Programu Ubezpieczenia...
03/08/2013
TRENTON, N.J. -- Mieszkańcy New Jersey mogą korzystać z bezpłatnych źródeł informacji o sposobach ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka uszkodzenia domów w czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych...
03/08/2013
NOWY JORK – Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, na wniosek władz stanu Nowy Jork, zgodziła się wydłużyć o czternaście dni program finansowania tymczasowych lokali zastępczych (TSA). Dzięki...
03/06/2013
NOAA I FEMA INAUGURUJĄ NARODOWY TYDZIEŃ GOTOWOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE TRENTON, N.J. -- Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego FEMA, w porozumieniu z National Oceanic and Atmospheric Administration...
03/06/2013
NOWY JORK – Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego FEMA, w porozumieniu z National Oceanic and Atmospheric Administration, inauguruje już drugi doroczny Narodowy Tydzień Gotowości na Klęski...
03/01/2013
TRENTON, N.J. — Z uwagi na przesunięcie terminu rejestracji wniosków o federalną pomoc dla ofiar klęski żywiołowej na 1. kwietnia, sześć centrów kryzysowych w New Jersey, wyznaczonych uprzednio do...
02/28/2013
ATLANTA – Amerykański Urząd ds. drobnej przedsiębiorczości wydłużył termin, w którym osoby poszkodowane przez huragan Sandy w Nowym Jorku muszą złożyć wnioski o pomoc z tytułu poniesionych szkód....
02/28/2013
NEW YORK – poszkodowani przez huragan Sandy w Nowym Jorku będą mogli nadal korzystać z centrów kryzysowych w ośrodkach sportu i rekreacji pod adresami: Recreation Center and Ice Arena, 700 Magnolia...