Main Content

News Releases

03/25/2013
TRENTON, N.J. — Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego udostępnia materiały z poradami technicznymi dla firm budowlanych i właścicieli nieruchomości planujących odbudowę i remont budynków...
03/23/2013
NEW YORK — Pomoc dla osób, które ucierpiały na skutek huraganu Sandy w Nowym Jorku: Ponad $3 miliardy dolarów w płatnościach w ramach programu National Flood Insurance Program (Narodowego Programu...
03/22/2013
NOWY JORK – Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, na wniosek władz stanu Nowy Jork, zgodziła się wydłużyć o czternaście dni program finansowania tymczasowych lokali zastępczych (TSA). Dzięki...
03/20/2013
TRENTON, N.J. — Najemcy nieruchomości z New Jersey, którzy odnieśli szkody w wyniku huraganu Sandy, mogą kwalifikować się do objęcia federalnym programem pomocy mającym zrekompensować straty. Najemcy...
03/20/2013
TRENTON, N.J. -- Pomoc dla ofiar huraganu Sandy w New Jersey w danych liczbowych na dzień 18. marca: 2,8 mld dolarów: suma wypłaconych dotychczas odszkodowań w ramach Narodowego Programu Ubezpieczeń...
03/19/2013
NOWY JORK – Najemcy domów z Nowego Jorku mogą kwalifikować się do otrzymania dodatkowych zapomóg z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Aby przekonać się, czy istnieje możliwość otrzymania...
03/19/2013
TRENTON, N.J. -- Osoby mieszkujące na terenie stanu New Jersey, które w wyniku huraganu Sandy poniosły szkody maja jeszcze dwa tygodnie na zarejestrowanie się w Federal Emergency Management Agency (...
03/16/2013
NOWY JORK – Osoby, które poniosły szkody w wyniku huraganu Sandy mają dwa tygodnie na zarejestrowanie się do uzyskania pomocy i odesłanie wniosków na niskooprocentowane pożyczki z U.S. Small Business...
03/15/2013
TRENTON, N.J. -- Oto kilka pomocnych informacji, z których mieszkańcy New Jersey mogą skorzystać kontynuując starania w usuwaniu szkód po huraganie Sandy. Mieszkańcy New Jersey ,mogą skontaktować się...
03/14/2013
NOWY JORK – Poszkodowani przez huragan Sandy, którzy zarejestrowali się w Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego jako osoby potrzebujące pomocy, mogą korzystać z obsługi linii telefonicznej FEMA...