Federal Emergency Management Agency

GRANTY FEMA WAŻNYM ELEMENTEM PLANÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Main Content
Release date: 
08/12/2013
Release Number: 
4086-202

LINCROFT, N.J. -- Program grantów zapobiegawczych FEMA (Hazard Mitigation Grant Program) jest źródłem cennej pomocy dla władz lokalnych, stanowych i plemiennych. Środki z tego programu są uruchamiane po deklaracji stanu klęski żywiołowej i mogą być wykorzystane na przyspieszenie usuwania zniszczeń i do zabezpieczania życia i mienia na wypadek przyszłych katastrof.

Za pośrednictwem programu HMGP FEMA udostępnia fundusze na użytek odpowiednich organów z przeznaczeniem na prace zabezpieczające i zapobiegawcze podczas usuwania zniszczeń po katastrofie.

Program HMGP pozwala finansować projekty zabezpieczające mienie publiczne i prywatne, o ile tylko przedsięwzięcie mieści się w strategii zapobiegawczej władz stanowych lub lokalnych. Środki są przekazywane na konto władz stanu do dalszej dystrybucji.

Przykłady projektów to między innymi: 

  • Wykup i przenoszenie budynków leżących na terenach zalewowych, na przykład wykup nieruchomości w Sayreville łącznie za kwotę 29,5 mln dolarów.
  • Modernizacja budynków połączona z zabezpieczaniem ich przed powodzią, silnym wiatrem, trzęsieniem ziemi i innymi klęskami.
  • Budowa wybranych typów niewielkich konstrukcji przeciwpowodziowych.
  • Konstruowanie zabezpieczonych pomieszczeń w szkołach i innych budynkach na terenach zagrożonych tornadem.
  • Pomoc władzom stanowym, lokalnym i plemiennym w tworzeniu i realizowaniu planów zabezpieczeń przed klęskami żywiołowymi.

Środki federalne FEMA w ramach programu HMGP są udostępniane na życzenie gubernatora stanu po deklaracji klęski żywiołowej.

Fundusze z programu HMGP są przydzielane według ruchomej skali, zależnie od procentowego udziału środków przeznaczonych na programy pomocy publicznej i prywatnej FEMA na każdą zadeklarowaną dużą klęskę żywiołową.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema,i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do witryn społecznościowych służą tylko do celów informacyjnych. FEMA nie udziela poparcia żadnym witrynom, przedsiębiorstwom i aplikacjom pozarządowym.

Last Updated: 
08/13/2013 - 11:42
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top