Main Content

UBEZPIECZENIE MOŻE NIE WYSTARCZYĆ, ZACHOWAJ KONTAKT Z FEMA

Main Content
Release date: 
07/12/2013
Release Number: 
4086-180

TRENTON, N.J. -- Pomoc dla ofiar superhuraganu Sandy w New Jersey może być dostępna także w przypadku szkód nieobjętych ubezpieczeniem.

Dlatego właśnie Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego zachęca poszkodowanych, którzy zarejestrowali swoje wnioski o pomoc, by skontaktowali się z linią telefoniczną FEMA pod numerem 800-621-3362, gdy tylko otrzymają decyzję swojego ubezpieczyciela.

Gdy decyzja ubezpieczyciela w końcu nadejdzie, może się okazać, że przyznane ubezpieczenie nie pokrywa wszystkich szkód. Dlatego każdy, kto zarejestrował się jako poszkodowany w Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, powinien powiadomić FEMA o tym, że otrzymał już decyzję. Trzeba przy tym mieć pod ręką przypisany przez FEMA numer rejestracyjny zgłoszenia.

Jeśli poszkodowany otrzymał z FEMA pismo informujące o niezakwalifikowaniu do objęcia programem pomocy, jednym z powodów może niedostarczenie decyzji ubezpieczyciela.

Jeśli już złożono odwołanie do otrzymanej decyzji FEMA, odwołanie to można skorygować, uwzględniając pismo od ubezpieczyciela.

To tylko niektóre powody, dla których poszkodowani powinni zachować ścisły kontakt z FEMA.

Osoby zarejestrowane powinny dbać o aktualność swoich danych kontaktowych, aby móc na czas otrzymywać ważne informacje na temat pomocy.

Utrzymywanie aktualnych danych kontaktowych ułatwi także kontakt z inspektorami FEMA, którzy kontrolują warunki mieszkaniowe. Jeśli inspektor nie będzie w stanie skomunikować się z poszkodowanym telefonicznie w celu umówienia spotkania, mogą wyniknąć zbędne opóźnienia. Także dotrzymywanie umówionych terminów spotkania z inspektorami FEMA pomoże uniknąć opóźnień.

Wnioskodawcy, którzy chcą zaktualizować swoje dane kontaktowe lub mają pytania na temat złożonych wniosków, mogą dzwonić na bezpłatną linię telefoniczną FEMA pod numerem 800-621-3362 w godzinach między 10:00 a 19:00 przez siedem dni w tygodniu. Pomoc jest oferowana w większości języków.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do witryn społecznościowych służą tylko do celów informacyjnych. FEMA nie udziela poparcia żadnym witrynom, przedsiębiorstwom i aplikacjom pozarządowym.

Last Updated: 
07/18/2013 - 13:45
Back to Top