Main Content

GRUPY DO SPRAW DŁUGOTERMINOWEJ POMOCY POMAGAJĄ MIESZKAŃCOM NEW JERSEY POSZKODOWANYM PRZEZ HURAGAN SANDY

Main Content
Release date: 
05/24/2013
Release Number: 
4086-160

 TRENTON, N.J.  -- W związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez huragan Sandy, Federalne Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło skoordynowane wysiłki, aby w dotkniętych zniszczeniami okręgach New Jersey stworzyć grupy do spraw likwidacji skutków klęski żywiołowej.

Grupy do spraw Długoterminowej Pomocy (LTRG) często wkraczają do akcji, gdy osobiste zasoby, ubezpieczenie oraz rządowe granty lub pożyczki nie wystarczają do zaspokojenia potrzeb osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. LTRG określają długoterminowe potrzeby osób poszkodowanych, angażują miejscowych ochotników i pomagają w ustalaniu najlepszych strategii działań naprawczych.

Obecnie na całym terenie New Jersey istnieje 16 LTRG. W ich skład wchodzą przedstawiciele różnych organizacji, które mogą dostarczyć zasoby przydatne w długotrwałym procesie likwidacji skutków katastrofy.

Gdy w miejscowej społeczności nie są potrzebne działania LTRG, w likwidacji skutków katastrofy pomagają Wspólnotowe  Organizacje w Walce ze Skutkami Klęski  Żywiołowej (COAD). Grupy te organizują i koordynują zasoby miejscowych społeczności, gdy nie wszystkie potrzeby poszkodowanych są zaspokajane.

Jednym z przykładów dobrze działającej LTRF w New Jersey jest organizacja w okręgu Bergen. Ostatnio zatwierdziła 100 000 USD dla wciąż potrzebujących pomocy ofiarom kataklizmu w tym okręgu, umożliwiła im tymczasowe zakwaterowanie w budynkach niemieszkalnych i kontynuowała program wydawania bonów żywnościowych. Grupa ta zapewniła również 1325 ochotników, którzy przepracowali 15 000 godzin.

Ośrodek do spraw Długoterminowej Pomocy przy Likwidacji Skutków Katastrofy udostępnią poszkodowanym lokalne zasoby, a także umożliwia składanie wniosków o pomoc z agencji będących członkami Organizacji Ochotniczych w Walce ze Skutkami Klęski Żywiołowej (VOAD). Obecnie w działaniach na rzecz likwidacji skutków katastrofy w okręgu działa 55 organizacji wyznaniowych, rządowych i typu non-profit.

W całym stanie w skład LTRG często wchodzą grupy przyjaciół i sąsiadów oraz liderzy lokalnych społeczności, którzy do działań na rzecz likwidacji skutków klęski żywiołowej potrafią włączyć wartości i priorytety swoich lokalnych kultur. Dzięki zaangażowaniu w sprawy swoich lokalnych społeczności, organizacje wolontariackie są często w stanie zidentyfikować konkretne osoby, rodziny lub grupy, które potrzebują określonego rodzaju pomocy w związku z katastrofą.

Mieszkańcy New Jersey poszkodowani w wyniku uderzenia huraganu Sandy mogą wyszukać źródła pomocy, której potrzebują, odwiedzając stronę www.nj211.org albo dzwoniąc pod numer 2-1-1 lub 1-800-JERSEY7. Więcej informacji na temat LTRG w okręgu Bergen można znaleźć na stronie www.bergenvoad.org.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Odwiedzaj FEMA na stronach www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema. Śledź także działania Administratora Craiga Fugate'a na www.twitter.com/craigatfema

Łącza do mediów społecznościowych podano tutaj wyłącznie w celach informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych pozarządowych stron internetowych, firm ani aplikacji.

Last Updated: 
05/24/2013 - 13:45
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: