Main Content

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO NAPRAWY LUB ODBUDOWY DOKŁADNIE ZBADAJ SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ

Release date: 
05/17/2013
Release Number: 
4086-158

TRENTON, N.J. -- Naprawa lub odbudowa domu zniszczonego przez huragan Sandy może być skomplikowanym i kosztownym procesem. W procesie likwidacji szkód bardzo duże znaczenie ma dokładne zbadanie domu i przeprowadzenie wszystkich potrzebnych napraw.

Większość uszkodzeń spowodowanych taką nawałnicą jak Sandy widocznych jest gołym okiem, mogą jednak występować także uszkodzenia ukryte, stanowiące zagrożenie dla mieszkańców lub przyczyniające się od osłabienia konstrukcji budynku.

Jeśli mieszkasz w domu w czasie jego naprawy, przygotowujesz się do sprowadzenia lub przystępujesz do naprawy, pamiętaj, aby stosować się do poniższych wskazówek. Dzięki temu zapewnisz bezpieczeństwo swoim najbliższym.

Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń zewnętrznych

Zbadaj czy nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń w fundamentach, dachu  i kominie. Obecność pęknięć nie musi oznaczać, że budynek jest zagrożony, pęknięcia zaś nie muszą mieć związku z huraganem. Jeśli trzeba, zwróć się do specjalisty budowlanego – obejrzy on budynek i dokona oceny jego stanu.  Jeśli masz powody aby sądzić, że mieszkanie w Twoim domu nie jest bezpieczne, lokalny inspektor budowlany może przeprowadzić inspekcję.

Dokładnie sprawdź system elektryczny

Zanieczyszczenia przyniesione przez powódź mogą stwarzać poważne niebezpieczeństwo pożaru, jeśli przewody  i urządzenia elektryczne znalazły się pod wodą. Osady i substancje toksyczne są trudne do usunięcia nawet przy zastosowaniu profesjonalnych metod czyszczenia i suszenia. Nie zawsze konieczna jest wymiana wszystkich przewodów elektrycznych, ale zaleca się, aby wykwalifikowany elektryk ocenił stan:

  • wyłączników i bezpieczników
  • wszystkich instalacji elektrycznych
  • wyłączników światła, termostatów, gniazdek, instalacji oświetleniowych, grzejników elektrycznych i wiatraków sufitowych
  • palników piecowych i silników dmuchaw, transformatorów zapłonowych, elementów pieców i przekaźników 
  • zbiorników z ciepła wodą
  • pralek, suszarek, pieców, pomp cieplnych, zamrażarek, lodówek, osuszaczy, odkurzaczy, narzędzi elektrycznych, urządzeń do ćwiczeń itp.
  • urządzeń elektronicznych, w tym komputerów i domowych systemów audio-wideo

Generatory należy trzymać na zewnątrz

Jeśli Twój dom jest pozbawiony zasilania i planujesz instalację systemu awaryjnego zasilania pamiętaj, aby generatory i inne maszyny z silnikami spalinowymi trzymać na otwartym powietrzu. Takie maszyny emitują silnie trujący tlenek węgla, będący bezwonnym gazem, który szybko może pozbawić Cię przytomności.

Dokładnie sprawdź, czy nie występuje pleśń

Powódź powoduje zawilgocenie, które tworzy doskonałe warunki do rozwoju pleśni i innych mikroorganizmów. Pleśń może rozprzestrzeniać się niezauważona w niedostępnych miejscach, na przykład nad stropem, za ścianami, na strychach oraz w piwnicach i niskich pomieszczeniach.

Kontakt z pleśnią może być groźny dla zdrowia, zwłaszcza w przypadku małych dzieci, osób starszych oraz osób cierpiących na alergie lub astmę.

Ponieważ grzyby powodujące pleśń odżywiają się celulozą, która stanowi składnik wielu materiałów budowlanych, grzyby te mogą spowodować rozkład podpór i belek i doprowadzić do poważnych uszkodzeń budynku.

W czasie oczyszczania domu z pleśni noś rękawice i maskę, aby chronić się przed zarodnikami grzybów pleśniowych, a używając środków czyszczących stosuj się do instrukcji.

Wydział Zdrowa stanu New Jersey wydał przydatną dla osób poszkodowanych przez huragan Sandy broszurę zatytułowaną Wytyczne dla mieszkańców New Jersey w sprawie postępowania z pleśnią. Aby otrzymać egzemplarz Wytycznych dla mieszkańców New Jersey w sprawie postępowania z pleśnią, należy zadzwonić pod numer (609) 826-4950 albo pobrać treść broszury ze strony nj.gov/health/er/hurricane_recovery_resources.shtml.

Unikaj oszustów

Przygotowując długoterminowe plany napraw i odbudowy należy pamiętać, że klęski żywiołowe przyciągają przestępców, którzy żerują na ofiarach katastrof, proponując im usługi w nieuczciwych zamiarach.

Stanowy Oddział Spraw Konsumenckich (DCA) przy Biurze Prokuratora Generalnego udziela licencji wykonawcom remontów, co ma na celu ochronę właścicieli nieruchomości. O pomoc przy składaniu skargi lub sprawdzaniu historii skarg na firmę należy zwracać się do Centrum Obsługi Klientów DCA, dzwoniąc pod numer (973) 504-6200.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Odwiedzaj FEMA na stronach www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema. Śledź także działania Administratora Craiga Fugate'a na www.twitter.com/craigatfema

Łącza do mediów społecznościowych podano tutaj wyłącznie w celach informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych pozarządowych stron internetowych, firm ani aplikacji.

Last Updated: 
05/20/2013 - 10:48
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: