Main Content

NEW JERSEY 6 MIESIĘCY PO UDERZENIU HURAGANU SANDY

Release date: 
05/03/2013
Release Number: 
4086-151

TRENTON, N.J -- W ciągu sześciu miesięcy, jakie minęły od spustoszenia brzegów New Jersey przez superhuragan Sandy, poszkodowani nadal usuwają szkody, posiłkując się pomocą federalną o wartości przekraczającej 1,1 miliarda dolarów.

To, co widzimy wokół, różni się radykalnie od obrazu zniszczeń z 29 października 2012. Wiele domów już naprawiono lub odbudowano przynajmniej w części.  Firmy wznowiły działalność, a na trotuarach zaroiło się od turystów.

"W ciągu ostatnich sześciu miesięcy poczyniono ogromne postępy w odbudowie New Jersey, ale wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia,” mówi Gracia Szczech, federalny koordynator akcji usuwania zniszczeń w New Jersey. ”Wybrzeże New Jersey to prawdziwa ikona, dlatego FEMA, wraz z władzami stanu i lokalnymi będzie robić wszystko, by pomóc w odzyskaniu poprzedniej świetności tego regionu.”   

Poniżej przedstawiamy działania podjęte w New Jersey w tym zakresie według stanu na dzień 23. kwietnia 2013.

Pomoc mieszkaniowa 

W ramach usuwania zniszczeń Federal Emergency Management Agency (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego FEMA) przyznała 388 milionów dolarów w formie pomocy dla ponad 60 500 osób fizycznych i gospodarstw domowych poszkodowanych przez Sandy. 334,5 mln dolarów z tej kwoty przeznaczono na remont i odbudowę domów i pokrycie kosztów wynajmu lokali tymczasowych, a 53,4 mln pokryło koszty podstawowych potrzeb nieobjętych ubezpieczeniem.

FEMA koordynowała misję mieszkaniową, w której uczestniczył też Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD), Departament Spraw Komunalnych w New Jersey oraz korpus inżynieryjny armii USA. Program pozwolił udostępnić tymczasowe lokale mieszkalne w 114 wyremontowanych budynkach w Fort Monmouth oraz w dodatkowych obiektach przenośnych lub zbudowanych specjalnie na tę okazję. Dodatkowo HUD przygotował 1000 miejsc specjalnych w ramach sekcji 8 programu Housing Choice Voucher dla rodzin o niskich dochodach. 

FEMA i władze stanu koordynowały też program dofinansowania tymczasowych lokali zastępczych (TSA), który pozwolił ponad 5500 osobom i rodzinom zakwaterować się w 435 hotelach i motelach do czasu znalezienia lokali stałych.  Poszkodowani wykorzystali ponad 253 425 osobo-dób hotelowych o wartości 34 milionów dolarów.

Amerykański Czerwony Krzyż, wspólnie z Community Food Bank of New Jersey i Church World Services to zaledwie trzy spośród 14 organizacji społecznych zaangażowanych w długofalowe projekty odbudowy New Jersey.  

Pomoc w odbudowie

Program pomocy publicznej, administrowany przez FEMA, pozwolił dotąd przyznać 262,9 miliona dolarów na pomoc w odbudowie publicznej infrastruktury i na rzecz wybranych organizacji społecznych. Wśród projektów sfinansowanych do tej pory znajdziemy naprawę chodników i plaż oraz inwestycje podnoszące bezpieczeństwo przystani i portów, umocnień przeciwpowodziowych i obmurowań brzegów. Roboty te dają pozytywny impuls gospodarce stanu, w części opierającej się na atrakcyjności turystycznej regionu.

Wśród realizowanych obecnie projektów, których zakończenie przewidziano jeszcze przed świętem Memorial Day, warto wymienić: odbudowę mariny Atlantic Highlands za kwotę 19 mln dolarów, odbudowę alei widokowej Belmar o wartości 12 mln dolarów oraz alei Seaside Hights (7,6 mln dolarów). 

W następstwie superhuraganu Sandy FEMA zleciła 435 misji specjalnych i przyznała 100 mln dolarów w formie bezpośredniej pomocy federalnej na rozmaite cele w ramach akcji ratunkowej. 23702 potrzebujących skorzystało z programu pomocy prewencyjnej i otrzymało w ośrodkach terenowych specjalistyczne porady na temat technik odbudowy domów. Specjaliści zatrudnieni przez FEMA dyżurowali też w marketach budowlanych, gdzie udzielili porad kolejnym 38226 potrzebującym. Pomocy technicznej udzielono 406 instytucjom federalnym, stanowym i lokalnym, wskazując im możliwości zabezpieczania przed skutkami klęsk żywiołowych. Odbyto 1300 wizji lokalnych. 

Urząd ds. Drobnej Przedsiębiorczości (SBA) przyznał ponad 734 miliony dolarów w formie nisko oprocentowanych pożyczek celowych dla poszkodowanych właścicieli i najemców nieruchomości i dla firm, z czego 607,6 miliona otrzymały osoby fizyczne, a 138,8 miliona trafiło do firm. Pożyczki te stały się ważnym źródłem kapitału obrotowego dla małych firm, który pozwolił im złagodzić skutki poniesionych strat.

FEMA w terenie

Rozwinięta obecność agencji w terenie była niezwykle istotnym czynnikiem w usuwaniu szkód w New Jersey. Centra kryzysowe FEMA zapewniały poszkodowanym bezcenną pomoc indywidualną w procesie rejestracji w FEMA i w składaniu wniosków o pożyczki z SBA. W ciągu sześciu miesięcy 41 ośrodków rozsianych po New Jersey przyjęło ogółem ponad 89 000 osób.

Bezpośrednio po uderzeniu huraganu oddelegowaniu przez FEMA konsultanci obchodzili miejsca najsilniej dotknięte zniszczeniami, oferując porady i informacje w dziewięciu językach.  W ciągu kolejnych pięciu miesięcy pomoc terenowych konsultantów z FEMA przyjęło ponad 100 000 osób, 25 000 firm i 10 000 organizacji społecznych i wyznaniowych. 

W pracę terenową zaangażowano też Korpus FEMA, jednostkę złożoną z młodych (18-24 lata) członków korpusu AmeriCorps.  Ponad 220 aktywistów niezmordowanie odwiedzało mieszkańców, firmy i urzędy/instytucje lokalne, by informować o dostępnych programach pomocy FEMA.

W szeroko zakrojonej akcji kierowanej przez instytucje lokalne, stanowe i federalne pomagali ochotnicy z przynajmniej 480 organizacji społecznych, którzy na pomoc potrzebującym poświęcili łącznie 766 000 godzin.  Zbiorowym wysiłkiem wykonano wiele niewdzięcznych prac, obejmujących wywóz gruzu, by przygotować pole pod odbudowę zniszczonych domów w 21 hrabstwach New Jersey.

FEMA nadal służy potrzebującym

W ramach działań długofalowych powołano Federalny Sztab Koordynacyjny, który opracowuje wszechstronną strategię usuwania zniszczeń w poszkodowanych regionach. Działając w porozumieniu z urzędami i instytucjami stanowymi i lokalnymi, eksperci zapewnią mieszkańcom pomoc planistyczną i techniczną w ramach spójnej i sformalizowanej wizji. Jako pierwszy okręg New Jersey objęty programem federalnej pomocy planistycznej wytypowano Union Beach.  

Poszkodowani przez superhuragan Sandy mogą cały czas liczyć na pomoc. FEMA, wraz z partnerami stanowymi i lokalnymi, pomoże wszystkim potrzebującym. 

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema.   

Podane łącza do witryn społecznościowych służą tylko do celów informacyjnych. FEMA nie udziela poparcia żadnym witrynom, przedsiębiorstwom i aplikacjom pozarządowym.

Last Updated: 
01/03/2018 - 13:52