Main Content

POSZKODOWANI Z NEW JERSEY MAJĄ JUŻ TYLKO PIĘĆ DNI NA REJESTRACJĘ W FEMA

Release date: 
05/01/2013
Release Number: 
4086-149

TRENTON, N.J. -- Mieszkańcy New Jersey, którzy ponieśli straty w wyniku uderzenia huraganu Sandy, mają już tylko pięć dni na to, by zarejestrować się w Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Chcąc uzyskać pomoc federalną, należy zarejestrować się do północy czasu EDT w dniu 1. maja.

Poszkodowani mogą rejestrować się i sprawdzać status wniosków przez Internet na stronie DisasterAssistance.gov, lub przez smartfon albo tablet pod adresem m.fema.gov. Można też skorzystać z telefonu pod numerem 800-621-3362 lub TTY 800-462-7585. Osoby korzystające z usługi 711-Relay lub VRS powinny dzwonić na numer 800-621-3362.

Także do 1. maja w Urzędzie ds. Drobnej Przedsiębiorczości upływa termin składania wniosków o niskooprocentowane pożyczki celowe, będące głównym źródłem pomocy federalnej na długoterminową odbudowę ze zniszczeń. Poszkodowani mogą ubiegać się o pożyczki z SBA dla osób fizycznych i dla firm, wypełniając wniosek elektroniczny na stronie DisasterLoan.SBA.gov/ela do dnia 1. maja.

Poszkodowani, którzy już złożyli wnioski o pomoc federalną, proszeni są o regularne kontaktowanie się z FEMA i SBA. Wnioskodawcy powinni powiadamiać FEMA i SBA o wszelkich zmianach adresu pocztowego, numerów telefonu i adresu e-mail.

Przypomina się, że centrum kryzysowe w hrabstwie Hudson z dniem dzisiejszym, 26. kwietnia, ulegnie przekształceniu i od poniedziałku 29. kwietnia wznowi pracę już jako centrum obsługi pożyczek celowych SBA. Centrum kryzysowe w hrabstwie Cape May ulegnie przekształceniu w sobotę, 27. kwietnia i wznowi pracę od poniedziałku 29. kwietnia także jako centrum obsługi pożyczek celowych SBA.

Nadal kontynuować będą pracę cztery centra kryzysowe. Zlokalizowane są one w hrabstwach Ocean, Monmouth i Atlantic. Adres najbliższego centrum można znaleźć na stronie FEMA.gov/DRC lub ustalić telefonicznie pod numerem 800-621-3362.

W centrach kryzysowych dyżuruje personel z FEMA, objaśniając treść listów z FEMA, pomagając poszkodowanym znaleźć tymczasowe miejsce zamieszkania, jeśli stracili dom, sprawdzając status złożonych wniosków lub odsyłając potrzebujących do innych instytucji świadczących dodatkową pomoc.

Według stanu na dzień 23. kwietnia kwota przyznanych zapomóg na remonty i odbudowę domów, pokrycie kosztów wynajmu lokali zastępczych i na inne potrzeby przekroczyła 388 milionów dolarów. Kolejne 734,4 mln dolarów przyznano 11 300 firmom i gospodarstwom domowym w formie niskooprocentowanych pożyczek z SBA.

Więcej informacji na temat SBA można uzyskać w centrum obsługi klienta SBA w godzinach od 8:00 do 18 po południu (czasu EDT) od poniedziałku do piątku pod numerem 1-800-659-2955. Wnioski można składać na stronie disasterloan.sba.gov/ela. Można ponadto odwiedzić stronę internetową SBA pod adresem sba.gov/services/disasterassistance lub kontaktować się przez email disastercustomerservice@sba.gov.

Dodatkowe materiały i informacje są dostępne w Internecie pod adresem FEMA.gov/SandyNJ i SBA.gov/Sandy.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

 Śledź FEMA w sieci pod adresami www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema. Możesz również śledzić działania podejmowane przez Administratora, Craig’a Fugate pod adresemwww.twitter.com/craigatfema.

Podane łącza do witryn społecznościowych służą tylko do celów informacyjnych. FEMA nie udziela poparcia żadnym witrynom, przedsiębiorstwom i aplikacjom pozarządowym.

Last Updated: 
01/03/2018 - 13:52