Main Content

W okręgach Nassau i Suffolk Ośrodki do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zostają przekształcone w Ośrodki do spraw Udzielania Pożyczek w związku z Klęskami Żywiołowymi

Release date: 
04/26/2013
Release Number: 
215

NOWY JORK – Cztery Ośrodki do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych od godz. 9.00 w środę, 1 mają będą działać jako  Ośrodki do spraw Udzielania Pożyczek w związku z Klęskami Żywiołowymi

Ośrodki, prowadzone przez Amerykańską Agencję do spraw Małych Firm, będą czynne w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz w soboty, od 9:00 do 15:00.

Ośrodek do spraw udzielania pożyczek skupia się na funduszach koniecznych do odbudowy domów i likwidacji skutków katastrof w dłuższej perspektywie. Właściciele domów i właściciele firm będą mogli porozmawiać indywidualnie z przedstawicielami SBA. Będą tam obecni także pracownicy Federalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W tych ośrodkach:

  • Firmy każdej wielkości oraz organizacje non-profit, zarówno te, których mienie zostało uszkodzone, jak i te, które takich szkód nie odnotowały, mogą wystąpić o pożyczkę  udzielaną w związku z katastrofą, przeznaczoną na pokrycie strat ekonomicznych. Jest to pożyczka kapitału obrotowego udzielana w przypadku problemów z płynnością gotówkową spowodowanych przez katastrofę.
  • Firmy, właściciele domów i najemcy mogą sprawdzić stan rozpatrzenia wniosku o pożyczkę SBA lub zadać na jej temat pytania.
  • Wnioskodawcy mogą sprawdzić stan rozpatrzenia wniosku o rejestrację w FEMA i uzyskać wyjaśnienia w związku z otrzymywanymi pismami.

Poniżej zamieszczono listę Ośrodków do spraw udzielania pożyczek w związku z klęskami żywiołowymi:

W okręgach Nassau i Suffolk Ośrodki do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zostają przekształcone w Ośrodki do spraw Udzielania Pożyczek w związku z Klęskami Żywiołowymi – strona 2

OKRĘG:

ADRES:

Okręg Nassau

Centrum Rekreacyjne i Lodowisko

700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY 11561

Okręg Nassau

Island Park Village Hall (LIRR) - parking

127 Long Beach Rd., Island Park, NY 11558

Okręg Nassau

Cedar Creek Park

Merrick Rd. East, Seaford, NY 11783

Okręg Suffolk

Biblioteka Copiague Memorial

50 Deauville Blvd., Copiague, NY 11726

W sprawie pomocy z SBA w sprawie wniosku o pożyczkę na usuwanie skutków klęski żywiołowej, należy dzwonić do Centrum Obsługi Osób Poszkodowanego pod numer  800-659-2955 lub 800-877-8339 (telefon tekstowy), albo  wysłać e-mail na adres DisasterCustomerService@sba.gov

Więcej informacji o odbudowie Nowego Jorku po klęsce żywiołowej można uzyskać pod adresami: www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy, www.fema.gov/blog

###

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Pomoc w związku z klęską żywiołową  jest  dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, biegłość w języku angielskim i sytuację finansową osoby poszkodowanej. Jeśli jest Pan(i) dyskryminowany(a) lub wie Pan(i) o przypadkach dyskryminacji, prosimy zadzwonić pod darmowy numer FEMA 800-621-FEMA (3362). Użytkownicy telefonów TTY powinni dzwonić pod numer  800-462-7585.

Osoby fizyczne otrzymujące tymczasową zapomogę na mieszkanie i zasiłki na pokrycie kosztów przejazdów środkami transportu publicznego, koszty lekarzy i dentystów oraz koszty związane z pochówkiem nie muszą składać wniosku o pożyczkę SBA. Jednak wnioskodawcy, którzy otrzymają wnioski SBA o pożyczkę, muszą je złożyć do urzędników SBA zajmujących się pożyczkami alby kwalifikować się do otrzymania pomocy, która obejmuje własność osobistą, naprawę lub wymianę pojazdów oraz koszty przeprowadzki i składowania mienia.

Last Updated: 
01/03/2018 - 13:52