Main Content

Tylko kilka dni pozostało, żeby odwiedzać Ośrodki Odbudowy po Katastrofie w mieście Nowy Jork.

Release date: 
04/26/2013
Release Number: 
214

NOWY JORK – Poszkodowani przez huragan „Sandy” tylko do 30 kwietnia będą mogli odwiedzać Ośrodki Odbudowy po Katastrofie w mieście Nowy Jork.

Specjaliści z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego oraz Admninistracji Małymi Biznesami USA są do dyspozycji, żeby:

  • udzielać porad dotyczących odbudowy po katastrofie;
  • udzielić informacji o statusie wniosku złożonego w FEMA;
  • wyjaśnić wątpliwości związane z otrzymaną korespondencją;
  • skierować do innych agencji, które mogą udzielić dalszej pomocy;
  • udzielić informacji o pożyczkach z SBA.

Poniżej lista Ośrodków  Odbudowy po Katastrofie, które są otwarte do wtorku, 30 kwietnia włącznie:

OKRĘG:

ADRES:

GODZINY:

od poniedziałku do piątku

GODZINY: Sobota

Okręg Kings County

Parking MCU

1904 Surf Ave.

Brooklyn, NY 11224

9:00 rano – 18:00 (6:00 po poł.)

9:00 rano – 15:00 (3:00 po poł.)

Okręg Queens County

Fort Tilden Park

415 State Rd.

Breezy Point, NY 11697

9:00 rano – 18:00 (6:00 po poł.)

9:00 rano – 15:00 (3:00 po poł.)

Okręg Queens County

Arverne by the Sea

68-20 Rockaway Beach Blvd.

Arverne, NY 11692

9:00 rano – 18:00 (6:00 po poł.)

9:00 rano – 15:00 (3:00 po poł.)

Okręg Richmond County

Kia na Staten Island

1976 Hylan Blvd.

Staten Island, NY 10306

9:00 rano – 18:00 (6:00 po poł.)

9:00 rano – 15:00 (3:00 po poł.)

Tylko kilka dni pozostało, żeby odwiedzać Ośrodki Odbudowy po Katastrofie w mieście Nowy Jork.

Str. 2

Poszkodowani mogą sprawdzić status swojej rejestracji dzwoniąc na infolinię FEMA, numer 800-621-3362 (dostępny przekaz 711 lub przekaz wideo), dla niesłyszących/niemówiących: 800-462-7585. Infolinia czynna od godz. 7:00 rano do 22:00 (10:00 wieczorem) wschodniej strefy czasowej, siedem dni w tydodniu. W celu uzyskania więcej informacji składający wnioski mogą też odwiedzić stronę DisasterAssistance.gov, lub przy użyciu smartfonu lub tabletu m.fema.gov.

Chcąc uzyskac pomoc z SBA w sprawie wniosku o pożyczkę na usuwanie skutków klęski żywiołowej, prosimy dzwonić do Centrum Obsługi Klienta Poszkodowanego na numer  800-659-2955, dla niesłyszących/niemówiących: 800-877-8339, lub  wysłać E-mail na adres DisasterCustomerService@sba.gov

Więcej informacji o odbudowie Nowego Jorku po klęsce żywiołowej można uzyskać pod adresami: www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy, www.fema.gov/blog.

###

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Pomoc w związku z klęską żywiołową  jest  dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, biegłość w języku angielskim i sytuację finansową osoby poszkodowanej. Jeśli jest Pan(i) dyskryminowany(a) lub wie Pan(i) o przypadkach dyskryminacji, prosimy zadzwonić pod darmowy numer FEMA 800-621-FEMA (3362). Użytkownicy telefonów TTY powinni dzwonić pod numer  800-462-7585.

Osoby fizyczne otrzymujące tymczasową zapomogę na mieszkanie i zasiłki na pokrycie kosztów przejazdów środkami transportu publicznego, koszty lekarzy i dentystów oraz koszty związane z pochówkiem nie muszą składać wniosku o pożyczkę SBA. Jednak wnioskodawcy, którzy otrzymają wnioski SBA o pożyczkę, muszą je złożyć do urzędników SBA zajmujących się pożyczkami alby kwalifikować się do otrzymania pomocy, która obejmuje własność osobistą, naprawę lub wymianę pojazdów oraz koszty przeprowadzki i składowania mienia.

Last Updated: 
01/03/2018 - 13:52