Main Content

WYMIANA UTRACONYCH LUB USZKODZONYCH DOKUMENTÓW W RAMACH USUWANIA ZNISZCZEŃ W STANIE NEW JERSEY

Release date: 
04/03/2013
Release Number: 
4086-134

TRENTON, N.J. -- Wymiana utraconych lub uszkodzonych dokumentów jest ważnym krokiem w usuwaniu zniszczeń spowodowanych przez huragan Sandy.

Wydawałoby się, że zadanie jest trudne, ale z przyjemnością informujemy, że wiele dokumentów ewidencji ludności można stosunkowo łatwo wymienić. W poniższym wykazie podajemy, gdzie można otrzymać potwierdzone kopie utraconych lub uszkodzonych dokumentów.

Ubezpieczenie: Kopie swoich polis, rejestrów ostatnich płatności lub dokumentację wycen można uzyskać u swojego agenta ubezpieczeniowego.

Dokumentacja finansowa: Kopie wyciągów z rachunków i kont, raportów kredytowych i inne rejestry można uzyskać w swoim banku, towarzystwie kredytowym, u wystawcy karty kredytowej, firmie maklerskiej i agencji ratingowej.

Karty ubezpieczenia społecznego Najbliższą placówkę Urzędu Ubezpieczenia Społecznego (ang. Social Security Administration) można znaleźć dzwoniąc pod numer 800-772-1213 (TTY 800-325-0778) lub w witrynie internetowej www.SocialSecurity.gov. Otrzymanie zamiennej karty ubezpieczenia społecznego wymaga przedłożenia dowodu tożsamości, np. prawa jazdy, stanowego dowodu tożsamości lub paszportu Stanów Zjednoczonych.

Świadectwa urodzin, aktów zgonu lub zawarcia związku małżeńskiego: Należy zadzwonić do urzędu ewidencji ludności (ang. Vital Records) stanu New Jersey, pod numer

866-649-8726 (bezpłatny) lub 609-292-4087. Informacje na temat sposobu otrzymania dokumentów zamiennych podano również pod adresem state.nj.us/health/vital/gen.shtml lub przesyłając prośbę pod adres:

State of New Jersey

Vital Records Bureau

P.O. Box 370

Trenton, NJ 08625-0370.

Orzeczenia o udzieleniu rozwodu: Należy zadzwonić do sądu Najwyższego (ang. SuperiorCourt) stanu New Jersey, pod numer 609-421-6100.

Obligacje oszczędnościowe: W przypadku utraty bonów oszczędnościowych należy w witrynie treasurydirect.gov pobrać formularz 1048, w formacie pdf. Następnie wypełniony formularz należy wysłać pod adres:

Bureau of the Public Debt

P.O. Box 7012

Parkersburg, WV 26106-7012.

Federalne zeznania podatkowe: W witrynie irs.gov można uzyskać informacje na temat szybkiego otrzymania kopii dotychczasowych zeznań podatkowych i przedłużonych terminów ich składania dotyczących właścicieli firm dotkniętych huraganem Sandy.

Stanowe zeznania podatkowe: Aby otrzymać kopie stanowych zeznań podatkowych należy zadzwonić do oddziału urzędu podatkowego (Division of Taxation) stanu New Jersey, pod numer 609-292-6400 lub odwiedzić witrynę state.nj.us/treasury/taxation/phonenos.shtml

Dokumentacja posiadania pojazdu:  W każdym przedstawicielstwie Komisji ds. Pojazdów Silnikowych (ang. Motor Vehicle Commission) w stanie New Jersey można otrzymać duplikaty praw jazdy, dokumentację posiadania pojazdu lub rejestrację samochodowe.  Należy przedłożyć kilka dowodów tożsamości. Należy zadzwonić do Departamentu Pojazdów Silnikowych (ang. Department of Motor Vehicles, w skrócie DMV) stanu New Jersey, pod numer 888-486-3339 (TTY 609-292-5120), aby otrzymać szczegółowe instrukcje lub można odwiedzić witrynę nj.gov/mvc/, aby uzyskać dalsze informacje.                                                                                                                     

Zielone karty: W witrynie Urzędu ds. Obywatelstwa i Imigracji (ang. U.S. Citizenship and Immigration Services) uscis.gov należy wypełnić wniosek online o wydanie zastępczej karty stałego rezydenta. Można tam również pobrać formularz, które następnie należy odesłać.

Rejestracja wyborców: Aby wymienić kartę rejestracyjną wyborcy należy skontaktować się z komisarzem wyborczym swojego okręgu.

Odszkodowania:  Informacje na temat pieniędzy za szkody powstałe w związku z huraganem można uzyskać w państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych USA (ang. U.S. Bureau of Engraving and Printing)  online, pod adresem moneyfactory.gov/damagedcurrencyclaim.html lub dzwoniąc pod numer (866) 575-2361 (bezpłatny) bądź (202) 874-2141.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, aby zapewnić, że jako naród mamy wspólnie budować, utrzymać i poprawić naszą zdolność do przygotowania się do, ochrony przed, odpowiedzi na, poprawy, oraz złagodzenia wszelkich zagrożeń.

Śledź FEMA w sieci pod adresami www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema.  Śledź działania podejmowanie przez Administratora, Craiga Fugate pod adresem  www.twitter.com/craigatfema

Odsyłacze do portali społecznościowych podano wyłącznie dla celów informacyjnych. FEMA nie popiera żadnych pozarządowych witryn internetowych ani aplikacji.

Last Updated: 
04/04/2013 - 09:52
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: