Main Content

FEMA PRZEDŁUŻA TERMIN UDZIELANIA POMOCY OFIAROM HURAGANU W STANIE NEW JERSEY DO 1 MAJA

Release date: 
03/29/2013
Release Number: 
NJ NR 135

TRENTON, NJ Osoby, które poniosły szkody w wyniku huraganu Sandy mogą obecnie rejestrować się do 1 maja w celu uzyskania pomocy Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (ang. Federal Emergency Management Agency) i odesłania wniosków o pożyczki z Amerykańskiej Agencji Wspierania Małych Firm (ang. U.S. Small Business Administration).

Osoby z wszystkich okręgów stanu New Jersey, które poniosły szkody podczas huraganu mogą zarejestrować się online, pod adresem DisasterAssistance.gov lub ze smartfonu bądź tabletu, pod adresem m.fema.gov. Można się również zarejestrować telefonicznie pod numerem 800-621-3362, TTY 800-462-7585 lub 711/VRS. Bezpłatne numery obsługiwane są w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu.

Federalna pomoc dla osób indywidualnych i rodzin, które ucierpiały na skutek katastrof może obejmować pieniądze na wynajem mieszkań, przeprowadzenie niezbędnych napraw domów, odzyskanie utraconych w wyniku katastrofy rzeczy osobistych oraz inne potrzeby związane z katastrofą, nieobjęte ubezpieczeniem. 

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku jest wypełnienie go online z aplikacji umożliwiającej ubieganie się o pożyczki SBA. Należy wejść na stronę DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do centrum obsługi klienta SBA (ang. Disaster Customer Service Center) 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Przyznawane ofiarom huraganu pożyczki SBA są największym źródłem środków federalnych, przyznawanych osobom, które utraciły majątek rzeczowy lub inny.                                                                                                              

Termin składania wniosków o przyznanie funduszy został przedłużony na wniosek stanu New Jersey. Do 29 marca ponad 60 000 ofiar huraganu zostało zatwierdzonych do uzyskania pomocy z programu Pomocy Indywidualnej (ang. Individual Asssistance) FEMA.

Pomoc indywidualną można uzyskać w centrum pomocy dla ofiar katastrof (ang. Disaster Recovery Center). Najbliższe centrum można znaleźć online pod adresem FEMA.gov/DRC.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, aby zapewnić, że jako naród mamy wspólnie budować, utrzymać i poprawić naszą zdolność do przygotowania się do, ochrony przed, odpowiedzi na, poprawy, oraz złagodzenia wszelkich zagrożeń.

Śledź FEMA w sieci pod adresami www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema.  Śledź działania podejmowanie przez Administratora, Craiga Fugate pod adresem  www.twitter.com/craigatfema

Odsyłacze do portali społecznościowych podano wyłącznie dla celów informacyjnych. FEMA nie popiera żadnych pozarządowych witryn internetowych ani aplikacji.

Last Updated: 
07/08/2017 - 11:37
State/Tribal Government or Region: