Main Content

MĄDRZE WYKORZYSTAJ DOTACJE DLA OFIAR KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Release date: 
03/14/2013
Release Number: 
NJ NR126

TRENTON, N.J.-- Osoby odpowiedzialne za niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych zachęcają do mądrego korzystania z przyznawanych federalnych dotacji.

Po wypłaceniu funduszy poprzez ich bezpośrednie przelanie na konto lub wypłacie czeku, Federal Emergency Management Agency ( Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego) wysyła wszystkim odbiorcom pismo zawierające ważne informacje na temat dotacji i tego, w jaki sposób pieniądze mogą być wykorzystane.

Dotacje dla ofiar klęsk żywiołowych przeznaczone są na reperacje, opłacenie miejsca tymczasowego zamieszkania oraz innych kosztów związanych z poniesionymi w czasie klęski szkodami. Mieszkańcy stanu New Jersey, którzy mają pytania dotyczące dotacji powinni kontaktować się z Linią Pomocy FEMA dzwoniąc pod bezpłatny numer 800-621-FEMA (3362).

Fundusze mieszkaniowe można wykorzystać na opłacenie:

●          Napraw domów pozwalających na przywrócenie ich do bezpiecznego i funkcjonalnego stanu. Naprawy takie obejmują renowację okien, drzwi, systemów wodnych i wentylacyjnych lub innych części konstrukcyjnych domów.

●          Wymiany lub przebudowy domu uszkodzonego w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej.

●          Zwrot wydatków związanych z zakwaterowaniem w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej. Za ego rodzaju wydatki właścicieli domów, które ucierpiały szkody będą musieli przedstawić rachunki.

●          Pomocy ze znalezieniem mieszkania – wnioskodawcy, którzy zmuszeni są korzystać z tymczasowego zakwaterowania przez okres dłuższy, niż pokryty w ramach dotacji mogą ubiegać się o uzyskanie dodatkowej pomocy do czasu, kiedy będą mogli powrócić do swoich miejsc stałego zamieszkania lub zaaranżować nowe miejsca stałego zamieszkania. Aby uzyskać dodatkową pomoc odbiorcy dotacji dla ofiar klęsk żywiołowych muszą przedstawić odpowiednie pokwitowania zapłaty.

Osoby, którym przyznano pomoc na inne cele, mogą wykorzystać przyznane fundusze na:

●          Zakup rzeczy osobistego użytku, specjalnych narzędzi wymaganych do wykonywania zawodu, artykułów i urządzeń gospodarstwa domowego oraz wymianę lub reperację samochodów.

●          Wydatki medyczne, dentystyczne, pogrzebowe, oraz koszty przeprowadzki.

Osoby otrzymujące dotacje dla ofiar klęsk żywiołowych zobowiązane są do podpisania oświadczenia poświadczającego, że wszystkie fundusze zostaną przeznaczone na wydatki, na które są przeznaczone.

Wnioskodawcy zobowiązani sa również do uaktualnienia swoich adresów oraz numerów telefonów telefonicznie dzwoniąc pod numer 800-621-FEMA (3362) lub TTY 800-462-7585 w godzinach od 7:00 do 22:00 lub w sieci pod adresem www.DisasterAssistance.gov. Pomoc dostępna jest w wielu językach. Wnioskodawcy korzystający z 711 lub Video Relay Services mogą dzwonić pod numer 800-621-3362.

Jeśli FEMA nie ma prawidłowych informacji kontaktowych, wnioskodawcy mogą nie otrzymywać ważnych listów i rozmów telefonicznych dotyczących swoich wniosków o pomoc lub statusu wypłaty.

Zgodnie z prawem dotacje FEMA, które są pieniędzmi płatników podatkowych, nie mogą być powielane z innych źródeł.  Na przykład, jeśli osoba otrzymująca dotację uzyska pieniądze z roszczenia ubezpieczeniowego za wydatki wcześniej opłacone przez FEMA, podwojone kwoty należy zwrócić FEMA.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, aby zapewnić, że jako naród mamy wspólnie budować, utrzymać i poprawić naszą zdolność do przygotowania się do, ochrony przed, odpowiedzi na, poprawy, oraz złagodzenia wszelkich zagrożeń.

Śledź działania FEMA w sieci pod adresami www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema.  Możesz również śledzić działania podejmowane przez Administratora, Craig’a Fugate pod adresem www.twitter.com/craigatfema

Medialne linki społeczne zapewniane są wyłącznie w celach informacyjnych. FEMA nie popiera żadnych pozarządowych witryn internetowych lub aplikacji.

 

 

Last Updated: 
07/08/2017 - 11:37
State/Tribal Government or Region: