Poprawne odczytanie treści pisma z FEMA

Release Date:
Wrzesień 26, 2023

Mieszkańcy powiatu Cook, którzy złożyli wniosek o pomoc z FEMA po poniesieniu szkód w wyniku silnych burz i podtopień  w dniach 29 czerwca - 2 lipca 2023 r., otrzymają list od FEMA pocztą lub pocztą elektroniczną.   Pismo wyjaśni status wniosku i sposób udzielenia odpowiedzi. Ważne jest uważne przeczytanie pisma.  

Stan: Zakwalifikowany

 • Jeśli dostarczyłeś wszystkie wymagane informacje i kwalifikujesz się do otrzymania dotacji FEMA, pismo poinformuje Cię o kwocie dotacji i dopuszczalnym sposobie wykorzystania funduszy.
 • Dotacje te są przeznaczone na remonty, tymczasowe zakwaterowanie i inne zatwierdzone niezbędne koszty związane z katastrofą.

Stan: Aktualnie nie kwalifikuje się

 • Jeśli pismo zawiera informację, że wniosek nie kwalifikuje się do zatwierdzenia, zawiera ono uzasadnienie lub informacje, które FEMA musi jeszcze uzyskać Informuje również, jak odwołać się od decyzji, jeśli wnioskujący się z nią nie zgadza.  
 • Powody, dla których wnioskodawca może nie być obecnie uprawniony:
  • Niewystarczające szkody - pomoc FEMA ma na celu przywrócenie domu do statusu bezpiecznego, higienicznego i funkcjonalnego lokalu mieszkalnego i nie może pokryć wszystkich strat spowodowanych katastrofą.  Jeśli jednak uważasz, że Twój lokal mieszkalny odniósł więcej szkód niż zgłosił inspektor, możesz przedłożyć oświadczenie lub kosztorys wykonawcy, oświadczenie lub kosztorys fachowca, oświadczenie lokalnego urzędnika lub rachunki za wydatki spowodowane katastrofą, dla wyjaśnienia, dlaczego właściwa jest inna kwota dotacji.
  • Brak relokacji - jeśli poinformowałeś FEMA, że nie chcesz opuścić domu na czas remontu, pomoc finansowa na relokację nie będzie dostępna.  Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie, można skontaktować się z FEMA, aby zaktualizować złożony wniosek.   
  • Brak kontaktu z inspektorem - Jeśli FEMA nie jest w stanie skontaktować się z Tobą w celu zweryfikowania Twoich szkód, Twój wniosek nie będzie przekazany dalej.  Aby kontynuować, musisz zadzwonić na infolinię FEMA (800-621-3362), aby potwierdzić swoje dane kontaktowe i zweryfikować zakres potrzeb.
  • Brakująca dokumentacja - FEMA może potrzebować dodatkowych informacji w celu określenia kwalifikacji.  Może to obejmować:
   • dowód wykupu ubezpieczenia
   • kopia dokumentu rozliczenia roszczenia
   • proof of identity  (dowód tożsamości)
   • proof of occupancy(dowód zamieszkiwania)
   • proof of ownership (dowód własności) i/lub
   • dowód, że uszkodzona nieruchomość była głównym miejscem zamieszkania wnioskodawcy w chwili  katastrofy.

Jak złożyć odwołanie

Odwołanie to pisemny wniosek do FEMA o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz możliwość dostarczenia nowych lub uzupełniających informacji, które nie zostały wcześniej przekazane, a które mogą mieć wpływ na decyzję. Odwołania należy składać, wysyłając podpisany i opatrzone datą list, z datą stempla pocztowego najpóźniej 60 dni od daty pisma z decyzją FEMA, wyjaśniający przyczyny odwoływania się.  Odwołanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy 
 • numer katastrofy (4728 w stanie Illinois) 
 • adres, pod którym wnioskodawca mieszkał w czasie katastrofy, oraz
 • aktualny numer telefonu i adres wnioskodawcy 

Pisma odwoławcze i dokumenty uzupełniające można składać faksem, pocztą, osobiście lub za pośrednictwem konta internetowego FEMA.   

Pocztą

 • FEMA - Individuals & Households Program National Processing Service Center

P.O. Box 10055 

Hyattsville, MD 20782-8055 


Internetowo

 • Odwołania można też składać i aktualizować online. Odwiedź stronę DisasterAssistance.gov, aby utworzyć konto i zamieścić tam wszystkie dokumenty uzupełniające poprzez "punkt korespondencyjny".        

Osobiście

Faksem

 • Prześlij faksem pismo odwoławcze i dokumenty uzupełniające na numer (800) 827-8112. Uwaga: FEMA - Individuals & Households Program

W przypadku pytań dotyczących listu FEMA lub procesu odwoławczego należy odwiedzić Disaster Recovery Center (ośrodek likwidacji szkód) lub dzwonić na infolinię FEMA pod 800-621-3362. Jeśli korzystasz z usługi przekaźnikowej, takiej jak wideotransmisja, telefonia z napisami lub inne, podaj FEMA swój numer  danym serwisie podczas składania wniosku. Termin rejestracji w celu uzyskania pomocy FEMA upływa 16 października 2023 r. 

Tags:
Ostatnia aktualizacja