Pytania i odpowiedzi: Indywidualna pomoc FEMA

Release Date:
Grudzień 6, 2023

Indywidualna pomoc FEMA pomaga osobom poszkodowanym w klęsce żywiołowej w rozpoczęciu likwidacji szkód, zapewniając dofinansowanie na podstawowe, krytyczne potrzeby. Poniżej znaleźć można odpowiedzi na pytania dotyczące procedur zabiegania o pomoc federalną. 

Jeśli otrzymałem pomoc federalną po letniej klęsce żywiołowej, a mój dom ucierpiał w wyniku burz i podtopień z 17 na 18 września, czy mogę uzyskać pomoc w związku z nowymi szkodami? 

 • Owszem! Trzeba jednak ponownie złożyć wniosek w FEMA, aby ubiegać się o dodatkową pomoc. Wniosek można złożyć online w portalu DisasterAssistance.gov, korzystając z aplikacji mobilnej FEMA lub dzwoniąc na infolinię FEMA pod numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z usług teletransmisyjnych, jak wideotransmisja, telefonia z napisami lub inne, podaj FEMA swój numer w danym serwisie podczas składania wniosku.

Ponadto, jeśli U.S. Small Business Administration (SBA) wyśle Ci wniosek o pożyczkę w związku z burzami i podtopieniami z 17-18 września - nawet jeśli masz już pożyczkę SBA lub Twój wniosek nie został zatwierdzony po letniej katastrofie - zachęcamy do wypełnienia nowego wniosku i odesłania go. Nieodesłanie wniosku do SBA może zdyskwalifikować wnioskującego z innych form pomocy FEMA – np. na naprawy pojazdów związane z klęską żywiołową, niezbędne urządzenia AGD i niezbędne wydatki związane z klęską żywiołową po zdarzeniu wrześniowym.

Jakie rodzaje pomocy mogę otrzymać?

 • Pomoc FEMA ma na celu przyspieszenie czynności remontowych i zapewnienie, by dom/lokal nadawał się do zamieszkania. Otrzymana pomoc prawdopodobnie nie pokryje pełnych kosztów przywrócenia domu lub posesji do stanu sprzed katastrofy. Aby sprawdzić, jakie rodzaje pomocy mogą być dostępne, odwiedź portal Find Assistance. Uwaga: FEMA nie powiela już udzielonych świadczeń, dlatego wnioskodawca, który otrzymuje pomoc na zakwaterowanie - dla przeprowadzki z tytułu uszkodzenia domu/mieszkania w wyniku letniej katastrofy, nie otrzyma dodatkowego dofinansowania wynajmu, jeśli złoży wniosek do FEMA w związku z wrześniowym wydarzeniem. 

Czy mogę ubiegać się o pomoc FEMA, jeśli mam ubezpieczenie?

 • Tak. Można zakwalifikować się na pomoc FEMA z tytułu katastrofy, nawet posiadając ubezpieczenie, a więc nie czekaj z rejestracją w FEMA. Pamiętaj, aby wskazać poprawnie typ ubezpieczenia swojej nieruchomości podczas składania wniosku w FEMA. Ważne jest pamiętać, że będzie konieczne złożenie roszczenia u własnego ubezpieczyciela i przesłanie do FEMA rozliczenia uzyskanego odszkodowania, lub pisma odmownego, aby określić należne uprawnienia do niektórych form pomocy. Zgodnie z przepisami FEMA nie wolno powielać świadczeń za straty pokryte już z polisy ubezpieczenia.

Jeśli nie jestem obywatelem USA, czy ktoś z mojego gospodarstwa domowego może złożyć wniosek w FEMA?

 • Tak. Aby zakwalifikować się do otrzymania pomocy od FEMA, Ty lub członek Twojego gospodarstwa domowego musicie być obywatelami USA, mieszkańcami bez obywatelstwa USA lub spełniającymi kryteria nieobywatelami. Od rodziny o niejednolitym statusie imigracyjnym wymaga się tylko jednego członka rodziny z numerem ubezpieczenia Social Security, aby złożyć wniosek. Tym członkiem rodziny może być też osoba nieletnia, będąca obywatelem USA, mieszkańcem bez obywatestwa USA lub spełniającym kryteria nieobywatelem.  Więcej informacji można znaleźć w portalu Kwalifikacje na pomoc FEMA z tytułu katastrof: Wymagania dotyczące obywatelstwa i statusu imigracyjnego | FEMA.gov.

Jeśli rozpocząłem już sprzątanie, czy nadal mogę uzyskać wsparcie na pokrycie tych wydatków?

 • Tak. Nie czekaj na ewentualną pomoc federalną, aby rozpocząć likwidację szkód. Zachowaj rachunki remontowei dokumentuj szkody, o ile tylko jest to możliwe. Inspektorzy FEMA są przeszkoleni w zakresie diagnozowania szkód spowodowanych katastrofą, które omówią z Tobą, gdy skontaktują się lub przyjdą do Twojego domu.

Co powinienem zrobić w przypadku pojawienia się pleśni w moim domu?

Na jakie rodzaje pomocy FEMA mogę zakwalifikować się jako najemca?

 • Pomoc finansowa dla osoby najmującej lokal przed katastrofą może obejmować zwrot kosztów krótkoterminowego zakwaterowania, środki na wynajem tymczasowego mieszkania, środki na wymianę lub naprawę niezbędnego mienia osobistego, w tym pojazdu, oraz wcześniej nieubezpieczone koszty pogrzebu, opieki medycznej, dentystycznej, opieki nad dziećmi, przeprowadzki i przechowywania mienia.

Czy dotacje FEMA wpłyną na moje świadczenia socjalne, podatki, bony żywnościowe lub Medicaid?

 • Nie. Pomoc FEMA jest wolna od podatku i nie ma wpływu na świadczenia Social Security, Medicare, Medicaid, Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) ani inne federalne programy opieki społecznej i uprawnienia finansowe.

Dlaczego FEMA kieruje mnie do U.S. Small Business Administration dla wnioskowania o pożyczkę?

 • SBA zapewnia przystępne cenowo, niskooprocentowane, długoterminowe kredyty poklęskowe dla właścicieli domów/mieszkań oraz najemców, którzy ponieśli straty, nie w pełni pokryte z ubezpieczenia lub innych źródeł. Jeśli SBA nie może zatwierdzić kredytu, może odesłać Cię do FEMA w celu uzyskania dodatkowej pomocy. Ubiegając się o pomoc FEMA, należy zgłosić uzyskiwany dochód. Informacje te są wykorzystywane do określenia, czy powinieneś zostać skierowany do SBA, przy czym wpisanie zera lub niekompletne wypełnienie blankietu może opóźnić pomoc odnośnie strat w majątku ruchomym. 

Miałem szkody w piwnicy. Jaką pomoc FEMA mogę otrzymać w związku z tymi stratami?

- Chociaż pomoc z tytułu szkód w piwnicy jest ograniczona do strat, które wpływają na to, czy w domu można mieszkać, krytyczne urządzenia lub elementy konstrukcyjne w piwnicy, jak piec grzewczy, podgrzewacz wody lub fundament domu, mogą kwalifikować się na pomoc z FEMA. Gospodarstwa domowe z uszkodzeniami w podstawowych pomieszczeniach mieszkalnych w piwnicy - takich jak mieszkania suterenowe- mogą również kwalifikować się do pomocy. Najpierw należy zarejestrować się w FEMA, aby specjaliści mogli współpracować z Tobą dla ustalenia, czy kwalifikujesz się do pomocy.

Otrzymałem pismo z informacją, że aktualnie nie zatwierdzono mojego wniosku na pomoc FEMA. Czy to oznacza, że nie mogę oczekiwać żadnej pomocy z FEMA?

Niekoniecznie. Ważne jest, aby uważnie przeczytać pismo z decyzją FEMA. Być może konieczne będzie dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentów, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie. Zawsze można odwiedzić ośrodek likwidacji szkód recovery center  lub zadzwonić na infolinię FEMA, jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w tym procesie.

Jestem wynajmującym i posiadam budynek wielomieszkaniowy lub dom/lokal uszkodzony w wyniku katastrofy. Czy mogę uzyskać pomoc FEMA?

 • Pomoc w remoncie domu za pośrednictwem FEMA jest dostępna tylko dla właścicieli, którzy na stałe mieszkają w uszkodzonym lokalu. W budynkach wielomieszkaniowych pomoc może być dostępna na pokrycie wydatków związanych z uszkodzeniami wewnątrz lokalu zajmowanego przez właściciela. Pomoc FEMA nie pokryje wydatków związanych z uszkodzeniami w częściach wspólnych. Kwalifikowane nieruchomości czynszowe mogą jednak kwalifikować się do pomocy w ramach programu biznesowych pożyczek z tytułu katastrof U.S. Small Business Administration. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z SBA pod numerem 1-800-659-2955.  

                                                                                     ###

  Pomoc w likwidacji skutków klęsk żywiołowych jest dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego lub status ekonomiczny wnioskującego. Zasadne udogodnienia, w tym tłumaczenia pisemne i pomoc tłumacza amerykańskiego języka migowego za pośrednictwem usługi Video Relay Service, będą dostępne w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z wnioskującymi z ograniczoną znajomością języka angielskiego, niepełnosprawnościami oraz potrzebami w zakresie dostępu i funkcjonalności. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, był dyskryminowany, zadzwoń do FEMA pod bezpłatny numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z usługi wideotransmisji, telefonii z napisami lub innych, podaj FEMA swój numer w danym serwisie.
Tags:
Ostatnia aktualizacja