Powielanie świadczeń: Co to znaczy

Release Date:
Grudzień 8, 2021

Podczas określania sumy świadczeń pomocy federalnej z tytułu klęski żywiołowej do jakiej może być upoważniona osoba wnioskująca, FEMA sprawdza, czy świadczenia się nie powielają.

 • Zgodnie z prawem, FEMA nie może zapewnić pomocy finansowej w przypadku, gdy pomoc na tę samą potrzebę spowodowaną klęską żywiołową została zapewniona z innego źródła, na przykład z ubezpieczenia lub, gdy taka pomoc jest dostępna z innego źródła. Na przykład, FEMA nie może zapłacić za naprawę domu, jeśli jego właściciel już otrzymuje odpowiednie fundusze z firmy ubezpieczeniowej, za te same naprawy.

 • Program FEMA dla osób i rodzin oferuje pomoc finansową i usługi bezpośrednie kwalifikującym się indywidualnym osobom i rodzinom, które mają niezbędne wydatki oraz poważne potrzeby, nieobjęte ubezpieczeniem lub są one niedoubezpieczone.

  • Pomoc z tytułu klęski żywiołowej nie zastępuje ubezpieczenia ani nie może stanowić rekompensaty wszystkich strat powstałych w wyniku działania huraganu Ida. Pomoc finansowa FEMA służy do zaspokojenia podstawowych potrzeb i wsparcia potrzeb osoby wnioskującej, związanych z odbudową, wynikłych w efekcie działania klęski żywiołowej.

 • FEMA może nie udzielić osobom indywidualnym i rodzinom pomocy w ramach programu, gdy taką pomoc otrzymały one z innego programu, z ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego źródła.

 • Kolejność, w jakiej FEMA oraz agencje partnerskie zapewniają pomoc osobom ocalałym służy do tego, aby uniknąć powielania płatności za te same usługi z innych źródeł, m.in.:

  • pomoc w nagłych sytuacjach ze strony organizacji ochotniczych;

  • wypłaty odszkodowań z ubezpieczenia;

  • jeśli osoba wnioskująca kwalifikuje się, dotacje z programu FEMA dla osób indywidualnych i rodzin, łącznie z programu pomocy w zakwaterowaniu i/lub programu FEMA z tytułu innych potrzeb;

  • jeśli osoba wnioskująca kwalifikuje się, niskooprocentowana pożyczka z Amerykańskiej Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA).

 • Taka kolejność usług - którą FEMA określa mianem „kolejności zapewniania“ - służy do zapobiegania powielaniu świadczeń, do maksymalizacji dostępnych zasobów i koordynowania wysiłków w celu niesienia pomocy osobom ocalałam z klęski żywiołowej, ułatwiając im przejść proces odbudowy.

  • Przykładem powielania świadczeń może być dzierżawca, który otrzymuje pomoc na wynajem lub zakwaterowanie z Amerykańskiego Czerwonego Krzyża lub od stanu Nowy Jork, ale również wnioskuje o pomoc na zakwaterowanie lub wynajem do FEMA w tym samym okresie. FEMA nie może zapewnić świadczeń, które już są oferowane osobie ocalałej.

  • Fundusze otrzymywane z tytułu ubezpieczenia od powodzi najprawdopodobniej nie zostaną przyznane na tymczasowe zakwaterowanie ani na pomoc w wynajmie. Dlatego składanie wniosku do FEMA o pomoc w wynajmie lub zakwaterowaniu NIE będzie stanowić powielania świadczeń.

 • Ubezpieczone osoby wnioskujące muszą przedstawić FEMA dokumentację, która potwierdzi ich odszkodowanie lub świadczenia z tytułu ubezpieczenia, zanim FEMA rozpatrzy ich kwalifikowalność do kategorii pomocy, jaką mogą otrzymać z tytułu ubezpieczenia.

 • Mimo że FEMA nie może zapewnić pomocy na potrzeby powstałe w wyniku klęski żywiołowej, które są objęte ubezpieczeniem, FEMA może zapewnić pomoc w ramach zaspokojenia nagłych potrzeb osoby wnioskującej w przypadku, gdy świadczenia ubezpieczeniowe są opóźnione o 30 dni lub więcej, nie z winy osoby wnioskującej. W takim wypadku osoba wnioskująca może otrzymać początkową pomoc na wynajem.

 • Osoby wnioskujące uprawnione do finansowej pomocy federalnej otrzymują fundusze w formie czeku lub wpłaty na konto. Po tym, jak pomoc finansowa wpłynie na konto bankowe osoby wnioskującej lub otrzyma ona czek pocztą - w zależności od jej preferencji - otrzyma również pismo wyszczególniające rodzaj i kwotę pomocy i cele, na które może ona zostać przeznaczona.

 • Osoby wnioskujące, które zostały skierowane do Administracja ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA) muszą najpierw wypełnić wniosek o pożyczkę. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki na naprawę domu, SBA skieruje osobę wnioskującą do FEMA, która udzieli jej dalszej pomocy. Podstawowym źródłem funduszy federalnych dla długofalowej odbudowy z tytułu klęski żywiołowej, nie pokrywanej przez ubezpieczenie jest Administracja ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA). Mimo że osoba wnioskująca nie ma obowiązku przyjęcia całości ani jakiejkolwiek części pożyczki od SBA, nie powinna sądzić, że odmawiając przyjęcia pożyczki z tytułu klęski żywiołowej, zakwalifikuje się do otrzymania dotacji. FEMA oraz różne organizacje charytatywne mogą określić kwotę pożyczki, jakiej nie może powielić dotacja.

 • Inni dostawcy funduszy związanych z klęskami żywiołowymi, tacy jak amerykański Departament Gospodarki Mieszkaniowej i Urbanistyki, mogą sprawdzać sumy przyznane od FEMA osobom ocalałym i ich przeznaczenie. Ma to również na celu zapobieganie powielaniu świadczeń.

 • Osoby otrzymujące pomoc prosi się o zachowanie rachunków na wydatki związane z klęską żywiołową przez trzy lata, w celu udokumentowania ich wydatkowania na cele związane z klęską żywiołową. Jeśli odbiorca otrzyma odszkodowanie z ubezpieczenia na pokrycie tych samych wydatków, musi je zwrócić do agencji FEMA. Poszczególne sprawy wnioskujących mogą być sprawdzane, w celu stwierdzenia czy fundusze zostały prawidłowo spożytkowane.

 • Aby móc się ubiegać o pomoc federalną z tytułu klęski żywiołowej z powodu działania huraganu Ida, który nawiedził Nowojorczyków w okresie pomiędzy 1 a 3 września, muszą oni mieszkać w hrabstwie: Bronx, Brooklyn (hrabstwo Kings), Queens, Staten Island (hrabstwo Richmond), Dutchess, Nassau, Orange, Rockland, Suffolk lub Westchester.

 • Aby się ubiegać o pomoc od FEMA odwiedź stronę DisasterAssistance.gov, użyj aplikacji mobilnej FEMA lub zadzwoń na infolinię pomocy FEMA pod numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z transmisji tekstu wideo (VRS), telefonii z napisami lub innej podobnej usługi, podaj agencji FEMA numer dla tej usługi. Operatorzy infolinii są dostępni codziennie od 8:00 do 23:00. Wciśnij 2 dla języka hiszpańskiego. Wciśnij 3, aby uzyskać pomoc tłumacza mówiącego w Twoim języku.

 • Złożenie wniosku o pożyczkę do SBA gwarantuje, że wszystkie dostępne formy pomocy z tytułu klęski żywiołowej pozostaną otwarte dla Ciebie. Jeśli nie kwalifikujesz się do pożyczki od SBA, może Ci to otworzyć drzwi do dodatkowej pomocy ze strony FEMA. Osoby wnioskujące mogą składać podania online, korzystając z bezpiecznej strony SBA pod adresem DisasterLoanAssistance.sba.gov lub dzwonić do Centrum obsługi klienta SBA pod numer 800-659-2955. Osoby głuche lub z upośledzeniem słuchu mogą dzwonić pod numer 800-877-8339. Aby uzyskać więcej informacji wyślij e-mail na adres DisasterCustomerService@SBA.gov.

 • Ostateczny termin składania wniosków do FEMA i SBA upływa we wtorek, 4 stycznia.

 • Aby uzyskać informacje o najnowszych działaniach związanych z odbudową po przejściu huraganu Ida, wejdź na stronę www.fema.gov/disaster/4615. Obserwuj FEMA na Twitterze pod adresem twitter.com/femaregion2 i pod adresem facebook.com/fema.

Tags:
Ostatnia aktualizacja