Powielanie świadczeń

Release Date:
Wrzesień 22, 2021

Podczas określania sumy świadczeń pomocy federalnej z tytułu klęski żywiołowej do jakiej może być upoważniona osoba wnioskująca, FEMA sprawdza, czy świadczenia się nie powielają.

Zgodnie z prawem, FEMA nie może zapewnić pomocy finansowej w przypadku, gdy pomoc na tę samą potrzebę spowodowaną klęską żywiołową została zapewniona z innego źródła, na przykład z ubezpieczenia lub, gdy taka pomoc jest dostępna z innego źródła.

Wsparcie FEMA niesie pomoc osobom ocalałym z klęski żywiołowej w podjęciu pierwszego kroku na drodze do odbudowy

Osoby wnioskujące uprawnione do pomocy federalnej otrzymują pieniądze w formie czeku lub wpłaty na konto. Po upływie jednego dnia lub dwóch od otrzymania czeku lub przelewu, przychodzi pocztą pismo, w zależności od dostaw pocztowych w danym rejonie, podające rodzaj i sumę pomocy oraz cel, na jaki musi ona zostać wykorzystana. Jeśli osoba wnioskująca zażyczyła sobie e-korespondencję, to pismo zazwyczaj jest dostępne w ciągu 24 godzin na jej koncie internetowym FEMA. Pomoc ze strony FEMA może obejmować:

  • Pomoc w wynajmie oferowana jest osobie ocalałej na tymczasowe wynajęcie mieszkania. Otrzymana kwota bazuje na lokalnych uczciwych stawkach rynkowych, ustalanych przez Ministerstwo Budownictwa Mieszkaniowego i Rozwoju Miejskiego (HUD).
  • Pomoc w remoncie domu pomaga w podstawowych naprawach uniemożliwiających zamieszkanie we własnym domu. Oferowana suma bazuje na uszkodzeniach związanych z klęską żywiołową i szacowanych kosztach remontu lub na maksymalnej sumie oferowanej przez program. Rodzaje szkód mogą obejmować:
  • uszkodzenie konstrukcji, m.in uszkodzenie okien, drzwi i dachu;
  • uszkodzenie elektryczności, gazu, ciepła, hydrauliki itd. skutkujące brakiem działania
  • wnętrze budynku nie jest już stabilne konstrukcyjnie, obejmuje to podłogi, ściany i sufity oraz 
  • nie działa system zasilania wodą lub studnia (jeśli dotyczy).
  • Pomoc w wymianie zapewnia wsparcie finansowe właścicielom domostw, których podstawowe miejsce zamieszkania zostało określone przez kontrolerów FEMA jako zniszczone w wyniku klęski żywiołowej.  Ta pomoc może również być przeznaczona na zakup nowej, podstawowej nieruchomości.
  • Pomoc w innych potrzebach zapewnia fundusze na pokrycie niezbędnych wydatków i poważnych potrzeb spowodowanych klęską żywiołową. Obejmuje ona wydatki medyczne, dentystyczne, na opiekę nad dziećmi, wydatki pogrzebowe, na najważniejsze potrzeby, na mienie osobiste, transport i przeprowadzkę oraz magazynowanie.

Jeśli uważasz, że nie kwalifikujesz się do pomocy FEMA, może być dla Ciebie dostępna inna pomoc na poradzenie sobie ze skutkami wywołanym klęską żywiołową:

Dodatkowe usługi świadczone przez FEMA:

  • Pomoc prawna w zakresie klęsk żywiołowych
  • Pomoc dla bezrobotnych w wyniku klęski żywiołowej

Pomoc FEMA z tytułu klęsk żywiołowych powinna być spożytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem

Jeśli osoba wnioskująca wyda środki z pomocy federalnej na inny cel niż wyznaczony, może zostać poproszona o zwrócenie ich lub też zostanie jej odmówiona pomoc w razie przyszłych zdarzeń.

W ramach procesu powielania świadczeń FEMA, niektóre osoby ocalałe powinny złożyć wniosek o niskooprocentowaną pożyczkę na dom z tytułu klęski żywiołowej, oferowaną przez Agencję ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA). Mimo że wnioskujący nie ma obowiązku wzięcia całej sumy pożyczki ani też jej części, pełna oferowana suma może być uznana za świadczenie, którego nie wolno powielić.

Inni dostawcy funduszy związanych z klęskami żywiołowymi, tacy jak HUD, mogą sprawdzać sumy przyznane od FEMA osobom ocalałym i ich przeznaczenie. Ma to również na celu zapobieganie powielaniu świadczeń.

Osoby otrzymujące pomoc prosi się o zachowanie rachunków na wydatki związane z klęską żywiołową przez trzy lata, w celu udokumentowania ich wydatkowania na cele związane z klęską żywiołową. Jeśli odbiorca otrzyma odszkodowanie z ubezpieczenia na pokrycie tych samych wydatków, musi je zwrócić do agencji FEMA. Poszczególne sprawy osób wnioskujących mogą być sprawdzane w celu stwierdzenia czy fundusze zostały prawidłowo spożytkowane.

Odpowiedzi na pytania dotyczące pomocy od FEMA udzielamy pod numerem telefonu infolinii FEMA 800-621-3362.

Tags:
Ostatnia aktualizacja Wrzesień 23, 2021