Pomoc dla bezrobotnych w wyniku klęski żywiołowej dostępna powodzianom z powiatu Cook

Release Date:
Sierpień 24, 2023

Jeśli utraciłeś(aś) swój podstawowy dochód lub nie jesteś w stanie wykonywać swojej pracy w wyniku silnych burz i podtopień w powiecie Cook z okresu 29 czerwca - 2 lipca 2023 r., możesz kwalifikować się na pomoc dla osób bezrobotnych w wyniku klęski żywiołowej.  Pracownicy w powiecie wskazanym do federalnej pomocy po katastrofie naturalnej mogą zakwalifikować się, składając wniosek w Departamencie Bezpieczeństwa Zatrudnienia stanu Illinois (Illinois Department of Employment Security, IDES). Termin składania wniosków upływa 21 września.

Warunki

Możliwość ta jest również otwarta dla osób zatrudnionych na tzw. własnym rozliczeniu, rolników lub pracowników rolnych, spełniających jeden z poniższych warunków:

  • Twoje miejsce pracy zostało uszkodzone lub zniszczone przez burze i podtopienia.
  • Transport do pracy stał się niedostępny w bezpośrednim wyniku burz i podtopień.
  • Nie mogłeś(aś) dotrzeć do pracy, ponieważ musiał(a)byś przejeżdżać przez teren klęski żywiołowej.
  • Klęska żywiołowa uniemożliwiła Ci podjęcie nowej pracy.               
  • Twój podmiot gospodarczy ucierpiał, ponieważ większość jego dochodów pochodziła z obszaru dotkniętego klęską żywiołową.
  • Nie możesz pracować z powodu urazu spowodowanego bezpośrednio przez burze i podtopienia. 
  • Zostałeś(aś) jedynym żywicielem rodziny lub głównym utrzymującym gospodarstwo domowe, ponieważ głowa rodziny straciła życie w bezpośrednim wyniku burz i podtopień.

Prosimy ubiegać się o pomoc dla bezrobotnych w wyniku klęski żywiołowej, kontaktując się z infolinią IDES pod numerem: 217-558-0401 217-558-0401

Tags:
Ostatnia aktualizacja