Inspekcja warunków zamieszkania przez FEMA to kolejny krok po rejestracji

Podczas składania wniosku do FEMA, być może zgłosiłeś uszkodzenie swojego domu. Jeśli tak, to inspektor ds. mieszkaniowych FEMA może się z Tobą skontaktować w celu umówienia oględzin Twojego domu lub mieszkania, aby ocenić szkody.

Jeśli jesteś osobą ocalałą, z minimalnymi szkodami, która nadal może zamieszkiwać w swoim domu, nie zostanie z Tobą umówiona wizyta w celu oględzin domu podczas składania wniosku o pomoc do FEMA. Zamiast tego otrzymasz pismo do FEMA informujące, że możesz zadzwonić na infolinię pomocy FEMA z prośbą o przeprowadzenie inspekcji, jeśli odkryłeś znaczące uszkodzenia domu związane z klęską żywiołową, po złożeniu wniosku o pomoc.

Jeśli masz jakieś pytania, zawsze możesz się skontaktować z infolinią pomocy FEMA pod numerem 800-621-3362. Dla TTY dzwoń pod numer 800-462-7585.

Czego mogę się spodziewać w dniu inspekcji?

 • Inspekcja związana z oszacowaniem szkód zazwyczaj trwa około 20 - 40 minut. Ważne jest, abyś dotrzymał terminu wizyty lub powiadomił inspektora o potrzebie jej przełożenia, jeśli to konieczne.
 • Inspektor FEMA, po przybyciu na miejsce przedstawi oficjalną plakietkę identyfikacyjną FEMA ze zdjęciem. Jeśli zdjęcie nie jest widoczne, ważne jest, aby poprosić inspektora o jego pokazanie. Pomoże to zapobiec ewentualnemu oszustwu.
 • Jeśli jesteś właścicielem domu, zostaniesz poproszony o przedstawienie dowodu własności: należny podatek od nieruchomości, rachunek opłaty kredytu hipotecznego lub polisa ubezpieczeniowa z nazwiskiem wnioskującego i adres uszkodzonej nieruchomości w dokumentach. Inspektor poprosi o te informacje tylko wtedy, gdy nie zostały one wcześniej zweryfikowane przez FEMA.
 • Jeśli jesteś dzierżawcą, musisz przedstawić dowód zamieszkania: rachunek za wynajem lub opłatę za czynsz, rachunek za media lub inny dokument potwierdzający, że dom lub mieszkanie było Twoim podstawowym miejscem zamieszkania w okresie pomiędzy 1 - 3 września 2021 r. Inspektor poprosi o te informacje tylko wtedy, gdy nie zostały one wcześniej zweryfikowane przez FEMA.
 • Każda osoba składająca wniosek musi przedstawić ważne prawo jazdy, paszport lub inny identyfikator ze zdjęciem.
 • Inspektor mieszkaniowy FEMA zweryfikuje uszkodzenia z powodu burzy i powodzi, powstałe w konstrukcji Twojego domu, systemach budowlanych i głównych urządzeniach. Inspektor wprowadzi informacje w sposób elektroniczny w komputerze podręcznym. W komputerze jest już plik z Twoim numerem rejestracji i innymi informacjami. Zadaniem inspektora jest przyjrzeć się zgłoszonym przez Ciebie szkodom i je udokumentować.

Inspektor FEMA:

 • Nie określa Twojej kwalifikowalności do pomocy ani nie oferuje żadnych szacunków napraw.
 • Nie zatrudnia ani nie zatwierdza żadnych konkretnych wykonawców do remontu domostw. Nie rekomenduje też napraw.
 • Nie prosi osoby wnioskującej o podanie danych bankowych ani osobistych.
 • Nie przekazuje pieniędzy, nie prosi o nie, ani ich nie przyjmuje.

Osoby ocalałe po klęsce żywiołowej z niepełnosprawnością w zakresie komunikowania się - osoby głuche lub z upośledzeniem słuchu, niewidome lub z upośledzeniem wzroku oraz z upośledzeniem mowy - mogą prosić o rozsądne dostosowania w pomocy porozumiewania się. Na przykład, osoby ocalałe mogą prosić o tłumacza amerykańskiego języka migowego. O dostosowania można prosić, dzwoniąc pod numer 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) po wyznaczeniu terminu inspekcji.

Ważne wskazówki dla wnioskujących

 • Nie musisz czekać na inspekcję FEMA Twojego miejsca zamieszkania przed dokonaniem niezbędnych napraw uszkodzonej nieruchomości.
 • Staranie udokumentuj poniesione straty. Zrób zdjęcia wszystkich uszkodzeń nieruchomości i głównych napraw, i zachowaj rachunki wszystkich zakupów i wydatków związanych z klęską żywiołową.
 • Bądź w kontakcie z FEMA po zarejestrowaniu się. W razie zmiany adresów lub numerów telefonów, jak najszybciej poinformuj o tym FEMA. Brakujące lub błędne informacje mogą się przyczynić do opóźnienia inspekcji Twojego domu lub otrzymania pomocy.

Jeszcze jedno

Po złożeniu wniosku o pomoc federalną, możesz otrzymać wniosek o pożyczkę z tytułu klęski żywiołowej od Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA). Jest bardzo ważne, aby wypełnić ten wniosek i przesłać go, nawet jeśli uważasz, że nie kwalifikujesz się do pożyczki lub nawet nie potrzebujesz niskooprocentowanej pożyczki od SBA z tytułu klęski żywiołowej. Możesz wypełnić wniosek online pod adresem DisasterLoanAssistance.sba.gov/ela/s/.

Właściciele domów i dzierżawcy, którzy nie kwalifikują się do otrzymania pożyczki od SBA, mogą zostać skierowani do Programu pomocy FEMA z tytułu innych potrzeb (ONA). ONA może obejmować dotacje dotyczące pomocy w zakresie napraw lub wymiany mebli domowych, pojazdów i niektórych urządzeń. W ramach programu ONA można otrzymać również fundusze na pokrycie wydatków medycznych, dentystycznych i pogrzebowych.

Najnowsze informacje znajdziesz pod adresem fema.gov/disaster/4614. Śledź konto FEMA Region 2 na Twitterze pod adresem twitter.com/FEMAregion2.

Tags:
Ostatnia aktualizacja