Main Content

Nebraska Flooding, Severe Storms (DR-998)

Okres incydentu: June 23, 1993 - August 05, 1993
Major Disaster Declaration Zadeklarowane July 19, 1993

Pomoc finansowa

Pomoc indywidualna - Dollars Approved

Jeśli i kiedy indywidualna pomoc zostanie zaakceptowana na tę katastrofę, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Publiczny asystent - Dollars Approved

Jeśli i kiedy pomoc publiczna wymaga informacji dolara jest dostępna dla tej katastrofy, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2004-10-15 04:00

Related Links

Last Updated: 2004-10-15 04:00