Main Content

Louisiana Flooding, Severe Storm (DR-902)

Okres incydentu: April 12, 1991 - April 26, 1991
Major Disaster Declaration Zadeklarowane April 23, 1991

Pomoc finansowa

Pomoc indywidualna - Dollars Approved

Jeśli i kiedy indywidualna pomoc zostanie zaakceptowana na tę katastrofę, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Publiczny asystent - Dollars Approved

Jeśli i kiedy pomoc publiczna wymaga informacji dolara jest dostępna dla tej katastrofy, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2004-10-20 04:00

Related Links

Last Updated: 2004-10-20 04:00