Main Content

Connecticut SEVERE STORMS, FLOODING (DR-661)

Okres incydentu: June 14, 1982
Major Disaster Declaration Zadeklarowane June 14, 1982

Pomoc finansowa

Pomoc indywidualna - Dollars Approved

Jeśli i kiedy indywidualna pomoc zostanie zaakceptowana na tę katastrofę, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Publiczny asystent - Dollars Approved

Jeśli i kiedy pomoc publiczna wymaga informacji dolara jest dostępna dla tej katastrofy, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2004-11-29 05:00

Related Links

Last Updated: 2004-11-29 05:00