Main Content

Oklahoma Glencoe Fire (FM-5002)

Okres incydentu: August 04, 2012 - August 10, 2012
Fire Management Assistance Declaration Zadeklarowane August 04, 2012

Pomoc finansowa

Pomoc indywidualna - Dollars Approved

Jeśli i kiedy indywidualna pomoc zostanie zaakceptowana na tę katastrofę, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Publiczny asystent - Dollars Approved

$128,885.39

Całkowite dotacje z pomocy publicznej - Dollars Obligated✝

$60,934.77

Praca awaryjna (kategorie A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Środki udostępnione państwu drogą elektroniczną po ostatecznym przeglądzie FEMA i zatwierdzeniu projektów pomocy publicznej.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2012-10-03 17:00

Related Links

Last Updated: 2012-10-03 17:00