Main Content

Michigan Winter Storm (EM-3137)

Okres incydentu: January 02, 1999 - January 15, 1999
Emergency Declaration Zadeklarowane January 27, 1999

Pomoc finansowa

Pomoc indywidualna - Dollars Approved

Jeśli i kiedy indywidualna pomoc zostanie zaakceptowana na tę katastrofę, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Publiczny asystent - Dollars Approved

$9,019,537.72

Całkowite dotacje z pomocy publicznej - Dollars Obligated✝

$8,938,453.81

Praca awaryjna (kategorie A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Środki udostępnione państwu drogą elektroniczną po ostatecznym przeglądzie FEMA i zatwierdzeniu projektów pomocy publicznej.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-12-22 07:20

Related Links

Last Updated: 2005-05-20 04:00