Main Content

North Carolina Drought (EM-3049)

Okres incydentu: August 11, 1977
Emergency Declaration Zadeklarowane August 11, 1977

Pomoc finansowa

Pomoc indywidualna - Dollars Approved

Jeśli i kiedy indywidualna pomoc zostanie zaakceptowana na tę katastrofę, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Publiczny asystent - Dollars Approved

Jeśli i kiedy pomoc publiczna wymaga informacji dolara jest dostępna dla tej katastrofy, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 13:01

Related Links

Last Updated: 2005-12-02 05:00