Main Content

Nevada Holbrook Fire (FM-2969)

Okres incydentu: September 10, 2011 - September 11, 2011
Fire Management Assistance Declaration Zadeklarowane September 10, 2011

Pomoc finansowa

Pomoc indywidualna - Dollars Approved

Jeśli i kiedy indywidualna pomoc zostanie zaakceptowana na tę katastrofę, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Publiczny asystent - Dollars Approved

$79,137.88

Całkowite dotacje z pomocy publicznej - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Środki udostępnione państwu drogą elektroniczną po ostatecznym przeglądzie FEMA i zatwierdzeniu projektów pomocy publicznej.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 13:00

Related Links

Last Updated: 2011-09-12 04:00