Main Content

Texas Greenwood Fire (FM-2800)

Okres incydentu: March 20, 2009 - March 22, 2009
Fire Management Assistance Declaration Zadeklarowane March 20, 2009

Pomoc finansowa

Pomoc indywidualna - Dollars Approved

Jeśli i kiedy indywidualna pomoc zostanie zaakceptowana na tę katastrofę, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Publiczny asystent - Dollars Approved

$174,155.26

Całkowite dotacje z pomocy publicznej - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Środki udostępnione państwu drogą elektroniczną po ostatecznym przeglądzie FEMA i zatwierdzeniu projektów pomocy publicznej.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-12-22 07:20

Related Links

Last Updated: 2009-03-23 04:00