Main Content

Florida HURRICANE GLADYS (DR-252)

Okres incydentu: November 07, 1968
Major Disaster Declaration Zadeklarowane November 07, 1968

Pomoc finansowa

Pomoc indywidualna - Dollars Approved

Jeśli i kiedy indywidualna pomoc zostanie zaakceptowana na tę katastrofę, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Publiczny asystent - Dollars Approved

Jeśli i kiedy pomoc publiczna wymaga informacji dolara jest dostępna dla tej katastrofy, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Related Links

Last Updated: 2001-09-09 04:00