Main Content

California Leona Fire (FM-2462)

Okres incydentu: September 03, 2002 - September 12, 2002
Fire Management Assistance Declaration Zadeklarowane September 04, 2002

Pomoc finansowa

Pomoc indywidualna - Dollars Approved

Jeśli i kiedy indywidualna pomoc zostanie zaakceptowana na tę katastrofę, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Publiczny asystent - Dollars Approved

$1,807,994.00

Całkowite dotacje z pomocy publicznej - Dollars Obligated✝

$30,572.34

Praca awaryjna (kategorie A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Środki udostępnione państwu drogą elektroniczną po ostatecznym przeglądzie FEMA i zatwierdzeniu projektów pomocy publicznej.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 12:58

Related Links

Last Updated: 2005-03-02 05:00