Main Content

Oklahoma Bear Mountain Fire Complex (FM-2226)

Okres incydentu: July 29, 1998 - August 15, 1998
Fire Management Assistance Declaration Zadeklarowane July 29, 1998

Pomoc finansowa

Pomoc indywidualna - Dollars Approved

Jeśli i kiedy indywidualna pomoc zostanie zaakceptowana na tę katastrofę, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Publiczny asystent - Dollars Approved

$1,132,660.90

Całkowite dotacje z pomocy publicznej - Dollars Obligated✝

$1,132,660.90

Praca awaryjna (kategorie A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Środki udostępnione państwu drogą elektroniczną po ostatecznym przeglądzie FEMA i zatwierdzeniu projektów pomocy publicznej.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-17 14:44

Related Links

Last Updated: 2005-03-10 05:00