Main Content

Texas Worsham Complex (FM-2158)

Okres incydentu: March 24, 1996
Fire Management Assistance Declaration Zadeklarowane March 24, 1996

Pomoc finansowa

Pomoc indywidualna - Dollars Approved

Jeśli i kiedy indywidualna pomoc zostanie zaakceptowana na tę katastrofę, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Publiczny asystent - Dollars Approved

$52,328.50

Całkowite dotacje z pomocy publicznej - Dollars Obligated✝

$52,328.50

Praca awaryjna (kategorie A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Środki udostępnione państwu drogą elektroniczną po ostatecznym przeglądzie FEMA i zatwierdzeniu projektów pomocy publicznej.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-17 14:44

Related Links

Last Updated: 2003-02-02 05:00