Main Content

Texas Flooding, Severe Storm, Tornadoes, Hail (DR-1056)

Okres incydentu: May 28, 1995 - May 31, 1995
Major Disaster Declaration Zadeklarowane June 13, 1995

Pomoc finansowa

Pomoc indywidualna - Dollars Approved

Jeśli i kiedy indywidualna pomoc zostanie zaakceptowana na tę katastrofę, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Publiczny asystent - Dollars Approved

Jeśli i kiedy pomoc publiczna wymaga informacji dolara jest dostępna dla tej katastrofy, zostanie ona wyświetlona tutaj. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2005-05-19 04:00

Related Links

Last Updated: 2005-05-19 04:00