အာမခံကမလျော်သည့် သင်၏ ဆုံးရှုံးမှုအတွက် အခြား အရင်းအမြစ်များက ကူညီနိုင်ပါသည်

Release Date Release Number
010
Release Date:
အောက်တိုဘာလ 7, 2021

နယူးယောက် - ဟာရီကိန်းအိုင်ဒါကြောင့် ဆုံးရှုံးကြသည့် နယူးယောက်နေပြည်သူအများအပြားအတွက် သူတို့၏ အာမခံများက ပေးလျော်ကြပါသည်။ သို့သော် အာမခံမည်မျှပင်ကောင်းစေကာမူ လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါ။ သို့အတွက် ပြည်နယ်၊ ဖက်ဒရယ်နှင့် အကျိုးအမြတ်မယူသည့် အစီအစဥ်များ ရှိလာပါသည်။

FEMA ထံမှ ဖက်ဒရယ် ဘေးအန္တရာယ်အထောက်အပံ့ ရရှိရန် အကျုံးမဝင်ကြောင်း သို့မဟုတ် ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များ လိုအပ်ကြောင်းစာကို သင်ရရှိကောင်း ရရှိနိုင်ပါသည်။

FEMA သည် လျှောက်ထားသူများအတွက် အာမခံမရှိသော သို့မဟုတ် အာမခံမလုံလောက်သော ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ကျခံရသည့် စရိတ်စကများနှင့် အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များအတွက် အထောက်အပံ့များ ပေးနေပါသည်။ လျှောက်ထားသူများသည် FEMA အား အာမခံထားသည့်အရာအားလုံးကို သတင်းပို့ရန်လိုအပ်ပြီး ယင်းတွင် ရေကြီးခြင်း၊ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကား၊ ရွှေ့ပြောင်းအိမ်၊ ဆေးကုသစရိတ်၊ သင်္ဂြုဟ်စရိတ် စသည်တို့ ပါဝင်သည်။

အာမခံထားသည့် လျှောက်ထားသူများသည် အာမခံက ပေးလျော်ရန်သဘောတူညီချက်များ သို့မဟုတ် ရပိုင်ခွင့်များကို FEMA သို့ တင်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အာမခံကုမ္ပဏီများက ပေးလျော်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများအတွက် FEMA ၏အထောက်အပံ့များအတွက် အကျုံးဝင်မှုရှိမရှိ စဥ်းစားမည်ဖြစ်သည်။

FEMA ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်စာရရှိသည့် အကြောင်းရင်းများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-

  • နေထိုင်ကြောင်း အတည်မပြုရသေးခြင်း၊
  • ပျက်စီးဆုံးရှုံးသော ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် ပိုင်ရှင်ကို အတည်မပြုရသေးခြင်း၊
  • မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်မပြုရသေးခြင်း၊
  • အာမခံမှ သဘောတူညီချက်တစ်စုံတစ်ရာ ပါသည့် စာရွက်စာတန်းကို FEMA က မရရှိခြင်း။
    FEMA တောင်းဆိုသည့် အချက်အလက် သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများကို ပေးနိုင်ရန် စာကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုပါ။

စာနှင့် ပတ်သက်ပြီး သို့မဟုတ် FEMA ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးစရာရှိပါက FEMA စာရင်းသွင်းထားသည့် နံပါတ်ကို အသင့်ကိုင်ပြီး FEMA အကူအညီဖုန်း ၈၀၀-၆၂၁-၃၃၆၂ (၇၁၁/VRS) ကို ခေါ်ပါ။ ဖုန်းလိုင်းများသည် မနက် ၈ နာရီမှ ည ၇ နာရီအထိ တစ်ပတ် ၇ ရက် ဖွင့်ထားပါသည်။ ဖုန်းအော်ပရေတာက သင့်ဘာသာစကားပြောသည့် ကျွမ်းကျင်သူနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်က ဗီဒီယိုထပ်ဆင့်လွှင့်အစီအစဉ်၊ စာသားပါဖုန်းအစီအစဉ် သို့မဟုတ် တခြားစနစ်များကို အသုံးပြုပါက ယင်းအစီအစဉ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ နံပါတ်ကို FEMA အား ပေးပါ။

ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအရ FEMA သည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်စုများအား ၎င်းတို့၏ ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် အခြားအရင်းအမြစ်များမှ အလားတူအထောက်အပံ့မျိုး ပေး၍ မရပါ။

အကယ်၍သင့်တွင် အာမခံရှိပါက သင်၏အာမခံကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်ပြီး လျော်ကြေးငွေအတွက် ချက်ခြင်းတောင်းခံပါ။ သင်၏ အာမခံထားရှိသည့် ပမာဏ၊ ခံစားခွင့်နှင့် သဘောတူညီချက်စာရွက်စာတန်းများကို မည်သည်တို့က အာမခံတွင် အကျုံးဝင်ကြောင်း အတိအကျဖော်ပြချက်ကို တောင်းဆိုပါ။ ထို့နောက် ယင်းအချက်အလက်များကို FEMA တစ်ဦးချင်းနှင့် အိမ်ထောင်စု အစီအစဉ်အား အောက်ပါအတိုင်းလိပ်မူပြီး ပေးပို့ပါ။ FEMA, Individuals & Households Program, National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-7055၊ သို့မဟုတ် ၈၀၀-၈၂၇-၈၁၁၂ သို့ ဖက်စ်ပို့ပါ။ ပေးပို့သည့် စာရွက်စာတန်းအားလုံးပေါ်တွင် သင်၏ FEMA စာရင်းသွင်းထားသည့် နံပါတ်ကို ရေးပါ။

FEMA ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်စာ ရရှိပြီး ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း သင်သည် တစ်ဆင့်တက်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ တစ်ဆင့်တက်တောင်းဆိုမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို FEMA ၏စာတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။

အမေရိကန် အသေးစားလုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်ရေး ချေးငွေလျှောက်ထားပါက လျှောက်လွှာကို အပြည့်အစုံဖြည့်သွင်းပြီး ပြန်လည်ပေးပို့ရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ဤလုပ်ရပ်သည် အခြားသော ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ရရှိစေနိုင်မည့် အရေးကြီးသော ခြေလှမ်းရပ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ အသေးစားလုပ်ငန်းချေးငွေ လျှောက်လွှာ SBA ကို https://DisasterLoanAssistance.sba.gov တွင် ပေးပို့နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် SBA ဝန်ဆောင်မှုစင်တာဖုန်း ၈၀၀-၆၅၉-၂၉၅၅ ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းပါ။ ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာ တစ်ခုခုသို့လည်း သွားရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို  DRC Locator (fema.gov) တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။

FEMA ဘေးအန္တရာယ်အထောက်အပံ့လျှောက်လွှာပိတ်ရက်မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ဖြစ်ပါသည်။

ဖက်ဒရယ်၏ ဘေးအန္တရာယ်အထောက်အပံ့လက်ခံရရှိသူများအတွက် ရေကြီးရေလွှမ်းမှုဆိုင်ရာ အာမခံလိုအပ်ချက်ကို https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-05/FloodInsuranceRequirements-080119.pdf တွင် ကြည့်ပါ။ ထပ်ဆောင်း အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များနှင့် FEMA လက်ကမ်းစာစောင်များကို DisasterAssistance.gov တွင် ကြည့်ပြီး "Information" ကိုနှိပ်၍ အချက်အလက်ရယူပါ။

ကွန်မြူနတီအခြေပြု လိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အေဂျင်စီများသို့ လွှဲစာများအတွက် https://www.211nys.org/contact-us သွားပါ သို့မဟုတ် ၂၁၁ ကိုခေါ်ပါ။ နယူးယောက်တွင် နေထိုင်သူများ ၃၁၁ ကို ခေါ်ပါ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကျန်းမာရေး၊ မူးယစ်ဆေးဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဘေးအန္တရာယ်အရေးပေါ်လိုင်းကို ဖွင့်ထားပါသည်။ ၎င်းသည် ခေါ်ဆိုခပေးစရာမလိုဘဲ ဘာသာစကားပေါင်းစုံ အရေးပေါ်အခက်အခဲများဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးဝန်ဆောင်မှုကို ဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ခံရသူများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု ပေးနေပြီး တစ်ပတ် ၇ ရက်နှင့် ၂၄ နာရီပတ်လုံး ၈၀၀-၉၈၅-၅၉၉၀ သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ အမေရိကန် နားမကြားသူများအတွက် လက်ဟန်သုံးဘာသာစကားသုံးဆက်သွယ်ရန် ဗီဒီယိုဖုန်းဖြင့် ၈၀၀-၉၈၅-၅၉၉၀ သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် Disaster Distress Helpline-ASL Now ဝဘ်စာမျက်နှာတွင် ညာဘက်ရှိ "ASL NOW" ကိုရွေးပါ။

နယူးယောက်၏ ဟာရီကိန်း အိုင်ဒါ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်များအတွက် fema.gov/disaster/4615 တွင် ကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အား တွစ်တာတွင် twitter.com/femaregion2 နှင့် www.facebook.com/fema တွင် ကြည့်ပါ။

Tags:
နောက်ဆုံးအချက်အလက်