တစ်ဦးချင်းအကူအညီနှင့် အများအတွက်အကူအညီ

Release Date:
ဇူလိုင်လ 31, 2023

ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ သမ္မတ၏ ကြေညာချက်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် FEMA က အကူအညီ နှစ်မျိုးကို ပေးနေပါသည် - တစ်ဦးချင်းအကူအညီနှင့် အစိုးရအကူအညီ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်နှစ်ခုကို တသီးတခြား ရန်ပုံငွေခွဲခြားထားပြီး တစ်သီးပုဂ္ဂလနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတို့ကို မတူကွဲပြားစွာ အကျိုးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

တစ်ဦးချင်းအကူအညီ

တစ်ဦးချင်းအကူအညီ (IA) သည် အာမခံမထားရှိသူများ သို့မဟုတ် အာမခံနည်းပါးသည့် ဘေးဒဏ်သင့်သူများအား လိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အရေးတကြီးလိုအပ်ချက်များကို တိုက်ရိုက်ကူညီပေးနိုင်သည်။ ဤအကူအညီသည် လုံခြုံ သန့်ရှင်းပြီး နေထိုင်နိုင်သည့် အိမ်တွင် ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဖယ်ဒရယ်အကူအညီသည် အခြား ရင်းမြစ်များမှ ရရှိသည့် အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် ထပ်မနေရပါ။ ဥပမာ အာမခံထားရှိသည့် အရာများအတွက် ပေးမည်မဟုတ်ဘဲ ပျက်စီးမှုအားလုံးကိုလည်း အပြည့်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

တစ်ဦးချင်းအကူအညီအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် FEMA သည် ငွေကြေးနှင့် တိုက်ရိုက်အကူအညီအမျိုးမျိုးကို သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် မိသားစုများအား ပေးပါသည်။ ၎င်းတွင် အောက်ပါတို့လည်း ပါဝင်ပါသည်-

 • အိမ်ရာအကူအညီ- 
  • အိမ်ငှားအကူအညီသည် ကပ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသည့် မူလနေထိုင်ရာအိမ်အစား နေထိုင်နိုင်မည့် အခြားနေရာအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ငှားအကူအညီကို အိမ်၊ အိမ်ခန်း၊ ထုတ်လုပ်ထားသောအိမ်၊ အပန်းဖြေကားအိမ်၊ အခြား ဆောက်လုပ်ပြီး နေရာများကို ငှားရမ်းရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
  • မိမိမူရင်းနေအိမ်မှ ကပ်ဘေးဒဏ်ပျက်စီးမှုကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအတွက် ဟိုတယ်၊ မိုတယ် သို့မဟုတ် အခြား ရေတိုနေထိုင်ခြင်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ် ပြန်ထုတ်ပေးသည်။
  •  အိမ်ရှင်ကိုယ်တိုင် နေထိုင်သော ဘေးဒဏ်သင့်အိမ်ကို လုံခြုံ သန့်ရှင်းသည့် အခြေအနေတရပ် ပြန်ရောက်အောင် ပြုပြင်ရန်အတွက် အိမ်ပြုပြင်မှု အကူအညီကို ရရှိနိုင်သည်။
  • အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် နေထိုင်သော အိမ်သည် ကပ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားပါက ပြန်လည်အစားထိုးနိုင်ရန် အစားထိုးအကူအညီ ရရှိနိုင်သည်။
 • အခြား လိုအပ်ချက် အကူအညီများ (ONA)
  • FEMA ၏ အခြား လိုအပ်ချက် အကူအညီများသည် ကပ်ဘေးသင့်သူများအား ကပ်ဘေးကြောင့် ထိခိုက်ခံရသည့် အာမခံမရှိသောနှင့် အာမခံနည်းပါးသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၊ ဆေးကုသမှု၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အခြား ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ အရေးတကြီးကုန်ကျစရိတ်များ အတွက် ရရှိနိုင်သည်။ ကပ်ဘေးသင့်သူများအား ယူအက်စ် အသေးစားလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန (SBA) သို့ ရည်ညွှန်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်း မပြုလျှင် သို့မဟုတ် SBA မှ ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ ချေးငွေအတွက် အကျုံးမဝင်လျှင် သူတို့သည့် ဤအမျိုးအစားအောက်တွင် အကျုံးဝင်သည့် အကူအညီအချို့ကို ရနိုင်သည်။ 

ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအကြံပေး ဝန်ဆောင်မှု၊ ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ အလုပ်လက်မဲ့ ထောက်ပံ့မှု ကဲ့သို့ ထပ်ဆောင်းအစီအစဉ်များကို ရနိုင်ပါသေးသည်။ FEMA ၏ တစ်ဦးချင်းအကူအညီ အစီအစဉ်အကြောင်း fema.gov/assistance/individual တွင် ပိုမိုလေ့လာပါ။ 

အများအတွက် အကူအညီ

FEMA ၏ အများအတွက် အကူအညီ (PA) အစီအစဉ်သည် ပြည်နယ်၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသား၊ ပိုင်နက်နယ်မြေ၊ ဒေသန္တရအစိုးရများ၊ အချို့သော ပုဂ္ဂလိက ပရဟိတလုပ်ငန်းများအား အပိုဆောင်း အထောက်အပံ့များ ပေးနေပြီး ဤသို့အားဖြင့် ကြီးမားသည့် ကပ်ဘေး သို့မဟုတ် အရေးပေါ် အခြေအနေကို အမြန်တုံ့ပြန်နိုင်ပြီး ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ပါမည်။ 

ဟာရီကိန်း၊ လေဆင်နှာမောင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် တောမီးလောင်ခြင်းတို့ကဲ့သို့သော ဖြစ်ရပ်များ နောက်ပိုင်းတွင် ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းသည် အပျက်အစီးများ ဖယ်ရှားရန်၊ အသက်ကယ်နိုင်သည့် အရေးပေါ် အကာအကွယ် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အများသုံးအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ် အကူအညီလိုအပ်သည်။ 

ဤပျက်စီးသွားသော အဆောက်အအုံများကို အလားတူ အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များအတွက် ကာကွယ်နိုင်ရန် အန္တရာယ်လျှော့ချရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြန်လည်နလံထူရေးဖြစ်စဉ်အတွင်း ပြုလုပ်ကြရန် FEMA ကလည်း တိုက်တွန်းပါသည်။ 

 • ဖယ်ဒရယ် ရံပုံသွေများသည့် အများအားဖြင့် ၇၅% ကုန်ကျစရိတ် မျှဝေကျခံခြင်း အခြေခံဖြင့် ဖြစ်ပြီး အကူအညီရရှိသူများက ဖယ်ဒရယ်က မျှဝေကျခံသည့်စရိတ် (၂၅% အထိ) ကို တစ်ဆင့်ခံ အကူအညီလက်ခံရရှိသူများ (ဥပမာ- သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော လျှောက်ထားသူများ) နှင့် မည်သို့ ခွဲဝေမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရပါသည်။ အချို့ကိစ္စရပ်များတွင် ဖယ်ဒရယ်မျှဝေကျခံမှုသည့် တိုးမြင့်လာနိုင်သည်။
 • PA အစီအစဉ်မှ တစ်ဆင့် FEMA က အဓိကအားဖြင့် အကူအညီ နှစ်မျိုး ပေးပါသည်-
  • အရေးပေါ်အကာအကွယ် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အပျက်အစီးများ ဖယ်ရှားခြင်း (အရေးပေါ် လုပ်ငန်း) အတွက် ထောက်ပံ့ငွေ
  • ပျက်စီးသွားသော လမ်း၊ မြေအောက်ပိုက်လိုင်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူပိုင်အဆောက်အအုံ၊ သတ်မှတ်ထားသည့် ပန်းခြံများကို ပြန်လည်၍ မူရင်းအနေသို့ရောက်ရန် ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့အား အနာဂတ်တွင် အပျက်အစီးနည်းပါးပြီး စရိတ်သက်သာအောင် ပြင်ဆင်ခြင်းများ (အမြဲတမ်းအလုပ်) အတွက် ထောက်ပံ့ငွေ
 • အချို့ ကုန်ကျစရိတ်များသည် စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် သုံးနိုင်သည်။
 • ထောက်ပံ့ကြေးကို အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အချို့ ပုဂ္ဂလိက ပရဟိတလုပ်ငန်းများသို့ ပေးအပ်သော်လည်း အစိုးရအထောက်အပံ့ အစီအစဉ်သည် အနီးအနားရပ်ကွက်များ၊ မြို့များ၊ ကောင်တီများနှင့် ပြည်နယ်များမှ လူတိုင်း အကျိုးခံစားစေရန် ရည်ရွယ်သည်။

FEMA ၏ အများအတွက် အကူအညီ အစီအစဉ်ကို fema.gov/assistance/public. တွင် ကြည့်ပါ။ 

Tags:
နောက်ဆုံးအချက်အလက်